Stil worden? Hoe dan?


lezing

Men moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, de veelzijdige studie, altijd een grote stilte met zich meedragen, waarin men zich steeds terugtrekken kan, ook te midden van het grootste gewoel en midden in het intensiefste gesprek.
Etty Hillesum - 1942

Het sleutelwoord is ritme. Ritme verbindt activiteit en rust met elkaar en zorgt voor de broodnodige afwisseling tussen beiden. Van binnen stil worden komt daarmee binnen handbereik.

Vanuit de natuur kennen we het ritme van rust en activiteit: denk maar aan het stille winterseizoen, waarbij alles inkeert en op krachten komt, en de ontluikende levendige lente. In het leven van alledag lappen wij deze natuurwet echter collectief aan onze laars en zetten we vol in op doorgaande productiviteit. We worden hyperactief, en laten ons leiden door de waan van de dag. De afwisseling tussen activiteit en rust verdwijnt als sneeuw voor de zon en van binnen stil worden is geen optie of verwordt tot een sluitpost in ons dagelijks leven. Het ritme gaat eruit! We zijn overtuigd dat we alleen iets tot stand kunnen brengen door actief te zijn en te blijven, en dat van binnen stil worden niet past in het plaatje van productiviteit.

Door weer te gaan houden van de ritmische afwisseling tussen rust en activiteit, en deze op een passende wijze vorm te geven, kan je dagelijks leven er anders uit gaan zien. Je krijgt dan meer contact met wat Hillesum ‘de grote stilte’ noemt, die natuurlijk en voedend is. Je blijft productief zonder het risico op te branden. Door stil te worden van binnen kan het uiterlijke leven verwerkt worden en kan ons innerlijk leven gevoed worden.

Gevoel krijgen voor dit juiste ritme, waardoor een innerlijke stilte beschikbaar komt, is waar ik over spreek in deze lezing.


Startdatum


Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine