Vrouwelijk leiderschap


De kracht van het vrouwelijke principe in iedere leider

Leiderschap is nog steeds onlosmakelijk verbonden met het ‘mannelijke’. Een goede leider is krachtig, duidelijk en puntig. Oplossingsgericht en naar voren bewegend.

In tijden van crisis is de primaire neiging om daar nog een schepje bovenop te doen. Zo dreigt het ‘vrouwelijke principe’ al snel in het verdomhoekje te verdwijnen. Verkramping en verharding in denken en doen liggen op de loer. Vrouwelijke aspecten zoals een natuurlijk vertrouwen in en aandacht voor de onderlinge samenwerking, communicatie en reflectie verworden tot een luxe die we ons nu even niet kunnen permitteren.

Maar juist deze ‘vrouwelijke principes’ zijn onontbeerlijk in ons huidige tijdsgewricht. Zij vormen de bouwstenen waardoor medewerkers het beste van zichzelf kunnen en durven geven.

Man of vrouw, iedereen is van harte welkom tijdens deze lezing. Ik zal spreken over het belang van ‘het vrouwelijke principe’ in iedere leider en over wat je kunt doen of juist laten om hier dienend aan te zijn.


Startdatum


Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine