De Juiste Maat


Leiderschap van binnenuit

Begin bij jezelf… en de wereld verandert

De Juiste Maat is een opleidingstraject van één jaar voor leidinggevenden die zichzelf als uitgangspunt willen nemen en hun leiderschap van binnenuit willen ontplooien. Leidinggevenden die hun persoonlijke, authentieke werking willen onderzoeken en versterken. Je leert hoe je op een ontspannen wijze leiding kunt geven, vanuit een open contact met je mensen en vanuit je eigen bezieling. Waarachtig en natuurlijk, zonder maskers, zonder trucs en tricks.

Organisatieontwikkeling door persoonlijke ontwikkeling

Leiderschap wordt vaak geassocieerd met hiërarchie en een bepaalde positie in de rangorde van een organisatie. Maar waarachtig leiderschap komt van binnenuit, het komt voort uit wie jij bent en wat jou drijft. In deze opleiding word je geholpen het beginpunt van je leiderschap in jezelf te vinden en je vrij te maken van externe druk en verwachtingen van je werkomgeving. Je (her)ontdekt je eigen kracht en bezieling en krijgt zicht op de patronen die jou daarvan afhouden. Je leert hoe je als leidinggevende vanuit rust en ontspanning een bedding van bezieling en vertrouwen creëert voor je omgeving. En hoe je medewerkers uitdaagt om hun eigen leiderschap ook zo maximaal mogelijk in te zetten. Zo is deze opleiding een vrijplaats voor leidinggevenden die beseffen dat persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand gaan.

Bronnen van groei en ontwikkeling

Als kapstok voor het programma van de Juiste Maat gebruiken we ons model van ‘De acht bronnen van groei en ontwikkeling’: bezieling en vertrouwen, zelfonderzoek en verantwoordelijkheid, kringbewustzijn en leiderschap, en waarachtigheid en mededogen. Je leert deze bronnen in jezelf te ontdekken en te versterken, en zo ook in je team te activeren. Daarmee word jij zelf tot een bron van inspiratie voor je mensen en verleg je je focus van het uitoefenen van controle naar het geven van vertrouwen. Het biedt ruimte voor je mensen om tot bloei te komen.

Opbouw van het jaar

De jaargang bestaat uit vijf blokken van donderdagmiddag t/m zaterdagochtend en een intensieve vierdaagse stilteretraite. Thematisch staan er steeds twee bronnen van groei en ontwikkeling centraal. In het hart van ieder blok is er open ruimte, waarin gewerkt wordt met de inbreng van de deelnemers zelf. Naast ervaringsgerichte oefeningen en het inbrengen van casussen uit de dagelijkse praktijk, maken stilte en bezinning ook onderdeel uit van de werkwijze. Tussendoor wordt er geoefend met het begeleiden van elkaar, en leer je jezelf inzetten als instrument voor coaching. Ook komt er een mededeelnemer bij je op werkbezoek en krijg je uitgebreid feedback op hoe je het doet in de dagelijkse praktijk.

Wat levert het op?

Na afloop van de leergang ben je in staat:

Je innerlijk kompas te volgen, besluitvaardig, bezield en met zelfkennis;

  • Optimaal in contact te zijn met je medewerkers en waar nodig confrontaties aan te gaan, duidelijk en liefdevol;
  • Medewerkers tot voorbeeld te zijn in hoe zij hun eigen leiderschap kunnen inzetten en ze daarin op een natuurlijk wijze te coachen;
  • De onderstroom in je team beter te herkennen en richting te geven;
  • Ziel en zakelijkheid meer met elkaar te verbinden.

De Juiste Maat heeft een doorlooptijd van 1 jaar en start 31 oktober 2019.

Ter voorbereiding

Pijlers van zelfkennis / Bezinningstocht/ 3-Daagse Intensive/ Individuele sessie


Startdatum


Aanvragen informatie map De Juiste Maat
Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon 0575 - 510 850
e-mail info@itip.nl

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine