Persoonlijk Traject


De mooiste reis is de reis naar huis

Dit is een traject voor mensen die in hun leven terugkerende patronen willen doorbreken, en willen onderzoeken hoe zij aan het roer kunnen staan van hun eigen leven. Anders dan in onze opleidingen staat het persoonlijke proces centraal. Er wordt meer begeleid dan opgeleid.

We blijven zo dicht mogelijk bij wat er op dit moment in je bestaan speelt. We helpen je om tot zelfkennis te komen en bieden ruimte om je diepere persoonlijke vragen te stellen als:
‘Waarom loop ik steeds tegen hetzelfde aan?’
‘Hoe ben ik gevormd door het nest waar ik uit voortkom en het verleden dat achter mij ligt?’
‘Wat wil ik nu eigenlijk echt en waarom ga ik daar dan niet voor?’

We besteden daarbij veel aandacht aan de signalen van je lichaam en aan je gevoelswereld, zodat je kunt ervaren welke krachten er in jou werkzaam zijn. Zo leer je vrijer te worden van de emoties en patronen, die zich in je leven en lichaam hebben vastgezet.

Het Persoonlijk Traject laat zich het meest vergelijken met een innerlijke reis. Een reis naar je diepste verlangens, je eigen kwaliteiten, en je bron van inspiratie. Zoals in alle grote reisverslagen in de mythen en sprookjes van de mensheid, vraagt dat een bereidheid om door het duister te gaan, tegenkrachten te ontmoeten, draken te verslaan, en de hulp te vragen en te aanvaarden die je nodig hebt. Ieder gaat zijn eigen reis en komt zijn eigen beproevingen tegen. Daarom kent het Persoonlijk Traject geen vast programma, maar werken we vanuit de vragen die zich in het moment aandienen.

We putten uit een rijke combinatie van werkvormen: gesprek, visualisaties, lichaamswerk, meditatie, dromen, spel en creatieve oefeningen. De ervaringen uit de blokken worden voortdurend verbonden met de realiteit van je dagelijks leven.
Dit traject is ook geschikt als kennismaking met de school die wij zijn, en als voorbereiding op de opleidingen die we aanbieden.

Praktische informatie

De groepen bestaan uit 14-16 personen. Iedere groep heeft een vaste mentor die voor de continuïteit zorgt. Tussen de blokken door is er de mogelijkheid tot persoonlijk contact met de mentor of de begeleider, die het eerste en laatste blok onder zijn hoede heeft.

Persoonlijk Traject in België

Je kunt ook aan het Persoonlijk Traject deelnemen in België, onder de naam Persoonlijk Jaar. We werken samen met ontmoetingscentrum De Heerlijckyt in Geetbets, gelegen tussen Leuven en Hasselt. Voor inschrijving en meer informatie over het programma in België verwijzen we naar de website van de Heerlijckyt (klik hier).


Direct inschrijven


Aanvragen informatie map Persoonlijk Traject