veelgestelde vragen


Ik wil graag een (telefonisch) kennismakingsgesprek met iemand of een advies, kan dat?

Wil je informatie over het ITIP of een persoonlijk advies om te kijken welke activiteit of opleiding passend voor je is, dan kan je bellen naar kantoor (0575 – 510 850). Onze medewerkers hebben zelf de opleidingen gevolgd en kunnen je goed helpen. Het heeft onze voorkeur dat je in de ochtend belt met deze vragen.
Daarnaast worden er informatieavonden per opleiding of traject aangeboden. Dit zijn open avonden waar begeleiders en oud-deelnemers aanwezig zijn voor het beantwoorden van alle vragen. De data van deze avonden kun je vinden in de agenda. Voor vragen over ons werk in organisaties en loopbaanontwikkeling kun je ook bij ons terecht.

Ik wil me aanmelden voor een opleiding, hoe gaat dat in zijn werk?

Voorafgaand aan deelname van een opleiding of het Persoonlijk Traject vindt er altijd een individueel intakegesprek plaats met een begeleider. Dit gesprek dient er voor om samen te kijken of dat traject bij je past of dat er misschien iets anders beter aansluit. Je kunt met ons kantoor bellen om een afspraak voor dit gesprek te maken. Na dit gesprek ontvang je een link met het inschrijfformulier voor de betreffende opleiding of traject.

Wat zijn de kosten en data van de opleidingen voor volgend jaar?

Op iedere opleidingspagina vind je de informatie over data en kosten. De kosten zijn uitgesplitst in opleidingskosten en verblijfkosten. De verblijfkosten betaalt het ITIP aan de locatie waar de opleiding/activiteit plaatsvindt. Het is mogelijk om in termijnen te betalen, binnen de duur van de opleiding. Mochten de kosten een drempel voor je zijn om deel te nemen, schroom dan niet om met kantoor te bellen of te mailen (0575 – 510 850, opleiding@itip.nl).

Waarom is er onderscheid tussen bedrijfs- en particuliere opleidingskosten? Wordt er BTW gerekend?

Er is onderscheid in opleidingskosten omdat werkgevers meer mogelijkheden hebben om deze kosten af te trekken bij de belastingdienst. Daarnaast hebben zij vaak opleidingsbudgetten. Het ITIP is opgenomen in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en niet BTW plichtig, m.a.w. er wordt geen BTW over onze opleidingen berekend.

De opleidingsdagen zijn soms met overnachtingen, kan ik ook thuis slapen?

Bij de opleidingsdagen (wij noemen dit blokken) met overnachtingen is de werking van de nacht ook onderdeel van het programma. Je blijft geconcentreerd op het proces en verbonden met de groep. Dat is de reden waarom je niet elders kunt slapen.

Wordt een opleiding vaker dan 1x per jaar aangeboden?

Alle meerjarige opleidingen starten in het najaar. Onze kortere trajecten starten vaak meerdere keren per seizoen. Je kunt bij de betreffende opleiding/traject zien wanneer de startmomenten zijn.

De opleiding is al gestart kan ik nog instromen?

Het is niet mogelijk om, wanneer een opleiding gestart is, later in te stromen. Mocht het zo zijn dat je een jaar moet wachten, bel dan even met ons kantoor voor een advies.

Zijn er 1-persoonskamers beschikbaar?

De kosten zoals die op de website staan, zijn gebaseerd op een verblijf met een 2-persoonskamerarrangement. Op medische gronden is er, in overleg en wanneer er genoeg ruimte is op een locatie, een 1-persoonskamer beschikbaar.

Ik zie dat een activiteit vol is, kan ik op een wachtlijst geplaatst worden?

Mocht er op de website bij of andere activiteit VOL staan, neem dan even contact op met kantoor. Voor een activiteit kan je dan op een wachtlijst geplaatst worden.

Kan ik een bewijs van deelname/certificaat ontvangen?

Na deelname aan een opleiding ontvang je in het laatste blok een certificaat van deelname. Bij onze geaccrediteerde coach opleiding Instrument voor hulp ontvang je daarnaast na het eerste jaar een diploma van het CPION (Centrum voor Post Initiële Opleidingen Nederland). Daarmee ben je ook geregistreerd in het landelijk register bij CPION.

Onze aansluiting bij het CRKBO en CPION

Het ITIP is opgenomen in het CRKBO. Hierin staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen. Onze zelfstandig werkende docenten staan ingeschreven in het Register Docenten. De kwaliteitscontrole vindt plaats door middel van audits. De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling.

Onze opleiding Instrument voor hulp is geaccrediteerd en opgenomen in het landelijke kwaliteitsregister voor post HBO opleidingen CPION. Zo krijg je als coach een algemeen erkend kwaliteitskeurmerk en sta je ingeschreven in het landelijke register. Daarnaast kunnen wij voor je kijken welke beroepsverenigingen onze opleidingen hebben opgenomen in hun bijscholingsprogramma’s. Je kunt dan door het deelnemen aan onze opleidingen scholingspunten verdienen.


Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met ons kantoor per telefoonnummer 0575 – 510 850 of per email op info@itip.nl.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine