STAP subsidie


 

Je kunt het STAP-budget bij ons besteden!

Wist je al dat je met het STAP-budget €1.000,- aan een training naar keuze kunt besteden? Een groot aantal van onze opleidingen komt hiervoor in aanmerking!

Wat is STAP?
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de regeling van belastingaftrek voor studiekosten. Iedere burger kan jaarlijks € 1.000 besteden, max. 1x per jaar aan te vragen. Als ITIP zijn wij aangesloten bij NRTO en dit kwaliteitskeurmerk zorgt ervoor dat onze opleidingen erkend zijn. Jaarlijks is 36,1 miljoen beschikbaar in meerdere tijdvakken. De STAP subsidie aanvragen  is mogelijk voor de opleidingskosten van onze volgende opleidingen/trajecten:
De ITIP Opleiding | Instrument voor hulp | Beziel je leiderschap | Zin in je werk | Persoonlijk Traject. De verblijfkosten zijn niet subsidiabel. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Je kunt tussen 3 maanden en 4 weken voorafgaand aan de start van een traject je aanvraag voor de subsidie indienen. De deelnemer doet dit rechtstreeks bij het STAP-portaal van UWV. Het gaat als volgt;

  • Bij je inschrijving voor bovenstaande opleidingen kun je aangeven of je een STAP-aanmeldingsbewijs wilt ontvangen. Dit bewijs is persoonlijk en wordt door het ITIP voor jou aangemaakt.
  • Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode STAP-budget; in 2022 is de laatste mogelijkheid: 1 nov. In 2023: 2 jan; 1 mrt; 1 mei; 3 juli; 1 sept; 1 nov.
    Je kunt tussen 3 maanden en vier weken voor de start van je opleiding de aanvraag indienen. Je rekent dus zelf even goed uit wanneer in deze periode een tijdvak start. De ervaring leert dat binnen een twee dagen het subsidiebudget op is.
  • Je logt op de eerste dag van het tijdvak in bij het scholingsportaal bij UWV https://www.stapuwv.nl en zoekt in het scholingsregister de betreffende opleiding.
  • Je uploadt het aanmeldingsbewijs en daarmee ben je aangemeld. Dit kan enkele minuten tot een dag duren.
  • Je krijgt bericht of er nog subsidie beschikbaar is en of je aanvraag kan worden toegekend. Indien dit lukt ontvangt ook het ITIP een bevestiging.

Bij meerjarige opleidingen vraag je jaarlijks de subsidie aan. Omdat wij vanuit het ITIP ook jaarlijks een aanmelding en factuur sturen, zal dit geen probleem zijn.

Uitbetaling
De subsidie wordt na een paar maanden uitgekeerd aan het ITIP. Het ITIP ontvangt 1000 euro van het UWV. Dit bedrag wordt direct naar jou gestort op het rekeningnummer waarvan je de ITIP factuur hebt betaald. Je ontvangt een creditfactuur.

Annuleren of wijzigen
Wanneer je om onvoorziene redenen toch niet deelneemt aan een opleiding, is het belangrijk dat je ook zelf in het portaal van UWV aangeeft dat de opleiding niet doorgaat. Daarmee vervalt de aanvraag voor de subsidie. Wanneer je na de start van de opleiding stopt, is de subsidie al uitgekeerd en kun je als deelnemer dit niet nog een keer inzetten voor een andere opleiding dat jaar. Wijzigen van startmoment of locatie van bijvoorbeeld ITIP Zin in je werk doe je in overleg met ons kantoor. 

Afronding
Na afloop stuurt het ITIP een Bewijs van Deelname aan het UWV. Daarmee is de subsidie vastgesteld en wordt de procedure afgerond. Je hoeft zelf niet iets te doen.

Deelname ongeacht subsidie
We raden je aan je deelname aan een opleiding niet afhankelijk te maken van het wel of niet verkrijgen van de subsidie. Er bestaat een mogelijkheid dat de subsidiepot leeg is in het tijdvak van jouw aanvraag. Ook bij een meerjarige opleiding geeft het UWV geen garantie dat in de vervolgjaren de subsidie wordt toegekend. Daarnaast kunnen we vanuit het ITIP bij het aanmeldproces geen rekening houden met het feit of de subsidie toegekend gaat worden of niet. Jouw moment van aanmelden bepaalt je positie op een eventuele wachtlijst. Wanneer je wacht tot 3 maanden voor de start bestaat de kans dat de opleiding vol zit.

Meer informatie
Meer informatie is verkrijgbaar via informatie over STAP  bij UWV.
En op deze site: https://stap.opleiding.nl/vragen worden veel van de vragen beantwoord, fijn wanneer je een vraag hebt even kijkt of je vraag hier tussen staat.

Note; De site www.stap-budget.nl is geen officiële site van de overheid en is ook geen aanmeldsite. Met deze commerciële partij zijn wij niet in zee gegaan.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine