STAP subsidie


Je kunt het STAP-budget bij ons besteden!

Wist je al dat je met het STAP-budget €1.000,- aan een training naar keuze kunt besteden? Een groot aantal van onze opleidingen komt hiervoor in aanmerking!

Wat is STAP?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de regeling van belastingaftrek voor studiekosten. Iedere burger kan een subsidie van max. € 1.000 aanvragen voor het volgen van een erkende opleiding die tot positief resultaat leidt in je werk.

 Hoe gaat STAP aanvragen in zijn werk?

 1. Ontvangen STAP-aanmeldbewijs
  Je hebt via het ITIP je persoonlijke STAP-aanmeldingsbewijs ontvangen. Dit bewijs heb je nodig voor jouw aanvraag bij UWV.

 2. Wanneer kun je de subsidie aanvragen
  De aanvraag kan alleen tussen 3 maanden en 4 weken voor de start van de opleiding bij UWV ingediend worden. Dus niet tijdens de looptijd van je opleiding!
  De subsidie komt in 2023 vrij op: 1 mei, 3 juli, 4 september en 1 november, 31 december.

 3.  De ervaring leert dat binnen twee uren de subsidiepot leeg is voor een tijdvak. Dit betekent dat je precies op de startdag van het tijdvak klaar moet zitten om de subsidie aan te vragen.
  Voorbeeld: de start van Persoonlijk Traject is 28 september. De datum van de subsidieaanvraag is 1 juli. Uitleg; uitgifte van de subsidie op 1 september valt af, dit is binnen 4 weken voor aanvang van het traject. Uitgifte op 1 mei valt af omdat dit vroeger is dan 3 maanden voor aanvang. Dus bij deze opleiding moet je op 1 juli klaar zitten om de subsidie aan te vragen.

 4. Inloggen bij UWV
  Je logt voor 10 uur in bij stapuwv.nl met je Digid en uploadt je Aanmeldingsbewijs.
  Het heeft geen zin om ’s ochtends al vroeg in te loggen. Iedereen voor 10 uur komt in een poule van wachtenden waar random een volgorde van aanmelding uit voortkomt wanneer de site open gaat. Alle mensen die na 10 uur inloggen worden geplaatst na alle wachtenden van voor 10 uur.
  Tip; Selecteer in het portaal eerst Opleider ITIP. Daarna vind je gemakkelijk de opleiding waarop je bent ingeschreven. Belangrijk; check of het scholings-ID overeen komt met het scholings-ID op je aanmeldingsbewijs.
 1. Subsidie is toegekend
  Het ITIP en jijzelf krijgen bericht wanneer je aanvraag is geaccepteerd. Het ITIP ontvangt de subsidie maar heeft geen invloed op wanneer dit wordt uitgekeerd. Dit kan een paar weken tot maanden duren. Je hoeft dus niet te mailen/bellen of de subsidie al binnen is. Wanneer het ITIP de subsidie heeft ontvangen, zal het bedrag direct worden gestort op het rekeningnummer waarmee je de ITIP factuur voor de opleiding hebt betaald. Op dat moment ontvang je een creditnota, maw de subsidie wordt dus niet al met de eerste factuur die je van ons ontvangt verrekend! Pas wanneer wij de subsidie hebben ontvangen, sturen we je een creditnota en ontvang je de subsidie. Het ITIP zal na afloop van je opleiding/traject het UWV laten weten dat je hebt deelgenomen en een Bewijs van deelname uploaden in het portaal. Jijzelf hoeft geen actie meer te ondernemen.

Samengevat:

 • Je hebt met het inschrijven voor de opleiding of activiteit je persoonlijke aanmeldingsbewijs ontvangen.
 • Je rekent precies uit wanneer voor jouw opleiding het tijdvak open is. Je kunt tussen 3 maanden en vier weken voor de start je aanvraag indienen.
 • Je logt in bij nl en vraagt je subsidie aan, je uploadt je aanmeldingsbewijs.
 • Je ontvangt op een gegeven moment, dit kan een aantal maanden duren, de subsidie via het ITIP.

Welke opleidingen?
Als ITIP zijn wij aangesloten bij NRTO en dit maakt dat de ITIP Opleiding, Instrument voor hulp, Beziel je leiderschap, het Persoonlijk Traject en Zin in je werk in aanmerking komen voor een STAP subsidie. Onze kleinere activiteiten en vervolgopleidingen vallen buiten deze subsidie. Voor meerjarige opleidingen kan je jaarlijks de STAP subsidie aanvragen. Voor een opleiding die (deels) door de werkgever wordt betaald, kun je op persoonlijk titel subsidie aanvragen.

Deelname ongeacht subsidie
We raden je aan je deelname aan een opleiding niet afhankelijk te maken van het wel of niet verkrijgen van de subsidie. Er bestaat een mogelijkheid dat de subsidiepot leeg is in het tijdvak van jouw aanvraag. Ook bij een meerjarige opleiding geeft het UWV geen garantie dat in de vervolgjaren de subsidie wordt toegekend. Daarnaast kunnen we vanuit het ITIP bij het aanmeldproces geen rekening houden met het feit of de subsidie toegekend gaat worden of niet. Jouw moment van aanmelden bepaalt je positie op een eventuele wachtlijst. Wanneer je wacht tot 3 maanden voor de start bestaat de kans dat de opleiding vol zit.

Meer informatie
Meer informatie is verkrijgbaar via informatie over STAP  bij UWV.
En op deze site: https://stap.opleiding.nl/vragen worden veel van de vragen beantwoord, fijn wanneer je een vraag hebt even kijkt of je vraag hier tussen staat.

Note; De site www.stap-budget.nl is geen officiële site van de overheid en is ook geen aanmeldsite. Met deze commerciële partij zijn wij niet in zee gegaan.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine