STAP subsidie


Wat is STAP?
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de regeling van belastingaftrek voor studiekosten. Vanaf 1 maart 2022 kan iedere burger met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het volgen van een erkende opleiding. Deze bedraagt maximaal € 1.000 (inclusief BTW) per jaar. Als ITIP zijn wij aangesloten bij NRTO en dit maakt dat onze opleidingen erkend zijn. Jaarlijks is 2,18 miljoen euro beschikbaar in zes tijdvakken.

Hoe gaat het in zijn werk?
Je kunt tussen 3 maanden en 3 weken voorafgaand aan de start van een traject je aanvraag voor de subsidie doen. De deelnemer doet dit rechtstreeks bij het STAP-portaal van UWV. Het gaat als volgt;

  • Wanneer je interesse hebt in een opleiding ontvang je van het ITIP een STAP-aanmeldingsbewijs voor de opleiding van je keuze.
  • Je logt in bij het scholingsportaal bij UWV (vanaf 1 maart is dit toegankelijk en wordt de url bekend) en zoekt in het scholingsregister de opleiding van jouw keuze.
  • Je uploadt het aanmeldingsbewijs en daarmee ben je aangemeld. Dit kan enkele minuten tot een dag duren.
  • Je krijgt direct bericht of er nog subsidie beschikbaar is en of je aanvraag kan worden toegekend. Indien dit lukt ontvangt ook het ITIP een bevestiging.

Bij meerjarige opleidingen moet jaarlijks de subsidie worden aangevraagd. Omdat wij vanuit het ITIP ook jaarlijks een aanmelding en factuur sturen, zal dit geen probleem zijn. Uitbetaling De subsidie wordt uitgekeerd aan het ITIP. ITIP stuurt een factuur ter waarde van 1000 euro naar het UWV. Dit bedrag wordt verminderd op de factuur die vanuit het ITIP direct naar jouw wordt gestuurd.

Annuleren of wijzigen
Wanneer je om onvoorziene redenen toch niet deelneemt aan een opleiding, is het belangrijk dat de  deelnemer ook zelf in het portaal van UWV aangeeft dat de opleiding niet doorgaat. Daarmee vervalt de aanvraag voor de subsidie. Wanneer je na de start van de opleiding stopt, is de subsidie al uitgekeerd en kun je als deelnemer dit niet nog een keer inzetten voor een andere opleiding dat jaar. Wijzigen van startmoment of locatie van bijvoorbeeld ITIP Zin in je werk doe je in overleg met ons kantoor.

Afronding
Na afloop stuurt het ITIP een Bewijs van Deelname aan het UWV. Daarmee is de subsidie vastgesteld en wordt de procedure afgerond.

Deelname ongeacht subsidie
We raden je aan je deelname aan een opleiding niet voorwaardelijk te maken aan het wel of niet verkrijgen van de subsidie. Er bestaat een mogelijkheid dat de subsidiepot leeg is in het tijdvak van jouw aanvraag. Ook bij een meerjarige opleiding geeft het UWV geen garantie dat in de vervolgjaren de subsidie kan worden toegekend. Daarnaast kunnen we vanuit het ITIP bij het aanmeldproces geen rekening houden met het feit of de subsidie toegekend gaat worden of niet. Jouw moment van aanmelden bepaalt je positie op een eventuele wachtlijst. Wanneer je wacht tot 3 maanden voor de start is er een kans dat de opleiding vol zit.

Meer informatie
Voorlopig is informatie over STAP te vinden bij UWV. Belangrijk te vermelden is dat www.stap-budget.nl geen goede site is voor meer informatie en geen aanmeldsite is. Dit is een commerciële partij. Wij gaan niet met deze site in zee.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine