Accreditatie en certificering


Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

ITIP school voor leven en werk is een CRKBO geregistreerde instelling. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Het CRKBO zelf kent geen studiepunten toe aan opleidingen, maar er zijn accrediterende instanties waar je op basis van deze registratie in aanmerking komt voor punten. Check dit bij je beroepsvereniging of register.

CRKBO

Post-hbo

Onze coachopleiding Instrument voor hulp is een officieel erkende post-hbo opleiding. Deelnemers ontvangen naast het certificaat van deelname een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs (SPHBO) en worden opgenomen in het door het Cpion bewaakte Abituriëntenregister. Dit is een openbaar register dat geraadpleegd kan worden door werkgevers en opdrachtgevers.

Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland


Keurmerk NRTO

ITIP school voor leven en werk is lid van Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de brancheorganisatie voor privaat gefinancierde opleiders. Vanuit het NRTO wordt ons het NRTO-keurmerk toegewezen. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en eisen aan professionaliteit en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

ITIP hanteert bij opleidingsactiviteiten de gedragscode consumenten NRTO (download).

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine