Beziel je leiderschap

Arie-Jan Tol (40)
"Beziel je Leiderschap sloot naadloos aan bij waar ik naar op zoek was."

Toen ik in mijn loopbaan op een punt aangekomen was waar ik mezelf vragen ging stellen over de manier waarop ik mijn teamleidersrol vervulde, raadde mijn leidinggevende me aan om eens op de website van het ITIP te kijken. Wat ik las sprak me direct aan qua opbouw en helderheid. Het traject ‘Beziel je Leiderschap’ sloot naadloos aan bij waar ik naar op zoek was, dus mijn keuze was gauw gemaakt.

Allereerst vond ik het heerlijk om op gezette tijden uit de waan van alle dag te stappen om twee á drie dagen ongestoord aan mijn eigen ontwikkeling te werken. Het feit dat dit ook nog eens onder professionele begeleiding, in een bijzondere groep én op prachtige locaties plaatsvond was helemaal een kers op de taart.

Mijn werknemers hebben me teruggegeven, dat ik tijdens dit traject meer open ben geworden. Waar ik vroeger als leidinggevende niet zo snel uitsprak wat ik zelf moeilijk vond, doe ik dat nu veel makkelijker. Het effect hiervan is, dat mijn medewerkers meer ruimte ervaren en het nu zelf ook veel makkelijker vinden om zich uit te spreken. Zelf merk ik dat ik me nu meer gesteund voel en ook niet meer zo het gevoel heb dat ik het als teamleider alleen moet doen. Een win-win situatie.

Daarnaast ben ik altijd iemand geweest die graag direct tot een oplossing komt. Bij het ITIP heb ik geleerd dat het effectiever is om eerst goed te luisteren en door te vragen. Waar zit deze persoon mee? Wat wil hij of zij bereiken? Af en toe moet ik echt op mijn tong bijten om niet toch met een oplossing te komen, maar omdat ik inmiddels ervaren heb dat het proces van werkelijk luisteren vaak precies de goede oplossing in gang zet, gaat dit me wel steeds makkelijker af. Het grappige is dat ik hier niet alleen op mijn werk, maar ook in mijn privé leven veel profijt van heb. Nog zo’n win-win situatie.

Kortom: Ik gun iedere leidinggevende dit traject!

Irma Meijer (57)
"Een autoriteit was in mijn ogen iemand die krachtig voor een groep staat, alle antwoorden weet, te allen tijde zekerheid uitstraalt en waar iedereen onmiddellijk naar luistert. Door dit traject ben ik gaan zien dat autoriteit een veel ruimer begrip is."

Nadat ik afscheid had genomen van mijn vorige functie, kwam ik terecht bij een coach die erg enthousiast is over het ITIP. Dit enthousiasme werkte aanstekelijk, dus ik vond al gauw de weg naar een intakegesprek voor 'Beziel je Leiderschap'. In dit gesprek werden mij dusdanig goede en open vragen gesteld, dat ik direct wist dat ik bij het ITIP aan het goede adres was. Daarnaast sprak het me ook aan dat het traject niet iets eenmaligs was, maar een intensief traject samen met een groep mensen uit verschillende organisaties.

Ik ben aan ‘Beziel je Leiderschap’ begonnen, omdat ik voor mezelf een antwoord wilde vinden op de vragen: ‘Hoe vind ik mijn eigen autoriteit?’ en ‘Waar gaat mijn hart sneller van kloppen als het gaat om werk?’

Wat betreft autoriteit ben ik gaan beseffen dat ik een strak omlijnd beeld van autoriteit had. Een autoriteit was in mijn ogen iemand die krachtig voor een groep staat, alle antwoorden weet, te allen tijde zekerheid uitstraalt en waar iedereen onmiddellijk naar luistert. Door dit traject ben ik gaan zien dat autoriteit een veel ruimer begrip is. Dat autoriteit ook een meer ontvankelijke kant heeft, waar ruimte is voor verbinding vanuit het hart en handelen op een manier die maakt dat het mensen en organisaties werkelijk beter gaat. Grappig genoeg gaf dit besef in één klap antwoord op allebei mijn vragen, want ja, daar herken ik me wel degelijk in! En ja, van die vorm van leiderschap gaat ook mijn hart sneller kloppen!

Op persoonlijk niveau heb ik geleerd dat ik voor dit traject in een patroon zat waarin ik nooit om hulp vroeg. Ik vond dat ik alles zelf moest kunnen. Worstelde liever eindeloos door dan dat ik om steun vroeg. Tijdens dit traject heb ik ervaren hoe het is om uit dit patroon te stappen. In het begin verzette alles in mij zich hier hevig tegen: “Dit is geen goed idee, uiteindelijk moet ik het toch zelf doen!” Door deze reacties onder woorden te brengen en in te brengen in de groep kwam er bij mij een transformatie op gang. Inmiddels kijk ik in mijn werk standaard waar ik hulp bij kan gebruiken en regel ik ook dat deze hulp beschikbaar is. Het feit dat ik naast hulp geven nu ook hulp kan ontvangen heeft mijn leiderschap alleen maar versterkt.

Tenslotte heb ik in dit traject de kracht van stilte leren kennen. Door dagelijks momenten in te lassen waarin ik bewust de stilte opzoek blijf ik verbonden met mezelf en creëer ik ruimte om te kiezen hoe ik ergens op wil reageren.

Ik had dit traject voor geen goud willen missen!

Floris Menkveld (45)
"Doordat je met hele verschillende mensen in een groep zit, kan je elkaar een stuk verder helpen."

Toen ik 2,5 jaar als interim manager had gewerkt, besloot ik mezelf het traject 'Beziel je leiderschap' cadeau te doen. Ik was op zoek naar een stuk persoonlijke ontwikkeling en een collega raadde me aan om dit bij het ITIP te gaan doen. Volgens hem had een ervaringsgericht traject mij meer te bieden dan een theoretisch traject. In de praktijk heeft dit inderdaad zo uitgepakt, mede doordat het ITIP een leeromgeving creëert waarin je zowel je werk als je privéleven kunt onderzoeken.

Het feit dat dit onderzoek bij het ITIP zowel in jezelf als in een groep plaatsvindt, heeft voor mij veel toegevoegde waarde gehad. Doordat je met hele verschillende mensen in een groep zit, kan je elkaar een stuk verder helpen. De interactie met de groep heeft mij bewust gemaakt van dingen die ik nooit zo in de gaten had en die echt wat bij me losmaakten. Me kwetsbaar opstellen vind ik in een groep bijvoorbeeld een stuk lastiger dan één op één.

Daarnaast vond ik het leerzaam om in de groep te kunnen oefenen met mensen waar ik niet direct een natuurlijke klik mee heb. Waar ik vroeger in zo’n situatie uit verbinding ging, heb ik nu geleerd hoe ik in contact kan blijven. Hoe ik samen met die ander op zoek kan gaan naar de kracht en de behoefte van de ander en hoe ik met behoud van mezelf daarbij kan aansluiten om tot een meer gezamenlijk resultaat te komen.

Het traject heeft me ook meer rust opgeleverd. Op momenten dat ik echt even ga zitten komt er bij mij namelijk altijd een soort van ongemak naar boven. Ik plaats van allerlei ‘escapes’ te volgen, kan ik er nu ook voor kiezen om het ongemak voor lief te nemen en zelf niet direct weer de onrust op te zoeken.

In het verlengde hiervan sta ik op werkdagen eerder op om eerst wat fysieke oefeningen te kunnen doen. Op deze manier ga ik niet direct op in de snelheid van de dag. Tenslotte ben ik selectiever geworden tegen welke opdrachten ik ja zeg en las ik tussen de opdrachten door bewust vrije periodes in om meer tijd met mijn gezin door te kunnen brengen.

Aan wie ik het ITIP aan zou raden? Aan iedereen!

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Susanne Mors (46)
"Ik ben zo dankbaar voor de liefdevolle manier waarop er bij het ITIP wordt gewerkt, dat ik me na afloop direct heb ingeschreven voor de ITIP Opleiding!"

Voordat ik begon aan Beziel je Leiderschap had ik al veel gedaan aan professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ik was dus op zoek naar een traject dat qua niveau goed zou aansluiten en me tegelijkertijd ook iets nieuws te bieden had. De intake leverde me een dusdanig goed gesprek op, dat ik direct wist dat ik bij het ITIP aan het goede adres was.

Het traject heeft me opgeleverd dat ik vrijer en waarachtiger in mijn werk sta. Aanvankelijk zat ik in mijn rol als leidinggevende nog erg op de controle in de zin van de boel bij elkaar houden en zorgen dat er niets mis ging, maar dat ging op een gegeven moment knellen. Bij het ITIP heb ik geleerd, dat niet alles in mijn handen ligt en dat ik veel meer kan vertrouwen op de groep en de ander. Het doorvertalen van deze inzichten naar mijn werk heeft gezorgd voor meer balans.

Het lichaamswerk was in eerste instantie wat onwennig voor me, maar ik heb ervaren dat dit een hele speelse ingang is tot thema’s waarin ik me nog verder kan ontwikkelen. Het effect dat het op mij heeft gehad is, dat ik mijn lichaam veel serieuzer ben gaan nemen. Ik zorg er beter voor en luister ook beter naar de signalen die het afgeeft. Verder ben ik minder gaan analyseren en meer gaan doen en dat heeft me meer open en spontaan gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld niet meer alles van tevoren helemaal door en vertrouw veel meer op mijn intuïtie.

Wat voor mij ook echt bij het ITIP hoort, is dat we als groep zo ontzettend met elkaar hebben gelachen. Die ruimte voor speelsheid en lichtheid, terwijl je met elkaar ook de diepte op kunt zoeken, was een verademing.

Daarnaast ben ik dankbaar voor de liefdevolle en zorgvuldige manier waarop er bij het ITIP gewerkt wordt. Heel waardevol. Dit alles heeft gemaakt, dat ik me na afloop van Beziel je Leiderschap direct heb ingeschreven voor de ITIP Opleiding!

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Maike Hubers
"Ik heb geleerd dat goed in verbinding staan met anderen allereerst van mij vraagt dat ik goed in verbinding sta met mijzelf."

Voordat ik bij het ITIP begon, heb ik twee andere gerenommeerde bureaus overwogen. Ik koos voor het ITIP, omdat het me zo aansprak dat je bij het ITIP via allerlei verschillende ingangen aan de slag gaat.

Binnen het aanbod van het ITIP heb ik specifiek voor het traject ‘Beziel je leiderschap’ gekozen, omdat ik toe was aan een volgende stap op werkgebied en omdat ik het belangrijk vind om een authentieke leider te zijn en vanuit mijn hart in verbinding te staan met de mensen waar ik leiding aan geef. Het traject bij het ITIP heeft me op al deze vlakken verder geholpen.

Allereerst heeft het me geholpen om niet in een werksituatie te blijven hangen die niet meer goed voelde. Al tijdens het traject ben ik voor mezelf begonnen en gestart met een mooie ad interim opdracht. Iets waar ik tot op de dag van vandaag nog heel erg blij mee ben.

Verder heb ik geleerd dat goed in verbinding staan met anderen allereerst van mij vraagt dat ik goed in verbinding sta met mijzelf. Verbinden met jezelf en met de ander is niet iets dat je eenmalig doet, maar een beweging die je steeds opnieuw maakt en die zorgt dat je als leidinggevende én als team goed op koers blijft.

Dit besef vertaalt zich, ook nu ik het traject heb afgerond, nog steeds door in hoe ik dingen aanvlieg. Ik keer bijvoorbeeld veel vaker dan vroeger eerst even naar binnen om te ervaren wat ik voel voordat ik me uitspreek. Dit maakt niet alleen dat ik de dingen anders uitspreek, maar ook dat ik andere dingen uitspreek. Ik ben bijvoorbeeld vrijer geworden in het benoemen van zaken die wat moeilijk lopen of die pijnlijk zijn, zonder overmatig kritisch te worden.

Van mijn omgeving krijg ik terug dat ik als leidinggevende meer rust uitstraal, beter voor mezelf kan zorgen, er gezonder uitzie en vooral ook vrijer ben geworden. Kortom: ik raad dit traject van harte aan voor iedereen die al een tijdje leiding geeft en die er naar verlangt een authentiek leider te zijn.

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Ron van Leeuwen
“Ik blijf in allerlei situaties meer in balans als persoon. Ik maak makkelijker echt contact en verbinding.”

Tijdens de Juiste Maat was ik leidinggevende op het gebied van Finance & HR binnen een sterk groeiende organisatie. Er werd veel van gevraagd en ik had het gevoel dat ik ook iets aan mijn eigen “onderhoud” moest doen. Gelukkig was men bereid om daarin te investeren. Waarschijnlijk had ik het anders wellicht toch gedaan. De Juiste Maat heeft mij geholpen om te ervaren hoe mijn energie te behouden. Het feit dat de groep uit allemaal leidinggevenden bestaat, die elkaar feedback geven en ervaringen uitwisselen, is van grote meerwaarde.

In de verschillende blokken heb ik veel kunnen oefenen op het gebied van balans houden tussen mijn hoofd en hart. Ik ben me bewuster geworden van de effecten van mijn emoties als ik daar teveel in doorschiet of als ik juist te veel met mijn hoofd bezig blijf. Daardoor blijf ik in allerlei situaties meer in balans als persoon. Het maakt ook dat ik makkelijker echt contact en verbinding maak, ook met mensen, waarbij ik in eerste instantie minder een klik voel of me minder verbonden mee voel.

Het meest is me bijgebleven om uit het oordeel te blijven, ontvankelijk en oprecht geïnteresseerd te zijn en aandacht te geven. Het levert me ook nog steeds heel veel op als ik me daarmee openstel voor anderen. Ik heb geleerd om te gaan met mijn eigen karakter daarin.

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Agathe Oude Veldhuis
“Ik was zo verrast door het kennismakingsgesprek, het ging echt over de essentie van het leven. Dit ga ik doen dacht ik, maximaal uit mijn comfortzone.”

Ik was net verantwoordelijk geworden voor o.a diverse vakgroepen in de zorg. Daar stuitte ik op weerstand bij met name de artsen. De zoveelste manager die voorbijkwam en ook weerstand tegen alle organisatieveranderingen. Zelf was ik in een zoektocht in hoe ik in contact kon blijven met hen. Mijn bestuurder raadde af om niet nog een opleiding te doen, maar met mijn persoonlijke ontwikkeling aan de gang te gaan. Ze kwam met de Juiste Maat.

Ik las het programma en dacht: ‘Dat ga ik écht niet doen. Dat is me veel te zweverig en vaag.’ Wel had ik de behoefte om het te onderzoeken. Toen ben ik toch een kennismakingsgesprek aangegaan, wat ik me herinner als de dag van gisteren. Bij het lezen bij mijn CV moest de begeleider hard lachen en zei: ”Ik word doodmoe van je CV. Wanneer ga je eens uitrusten. Waarom moet dit allemaal?!” Ik was zo verrast door het gesprek, het ging echt over de essentie van het leven. Dit ga ik doen dacht ik, maximaal uit mijn comfortzone.

Uiteindelijk heb ik de omgeving, de plek en de Juiste Maat heel erg leren waarderen. Ook het bezig zijn met mijn persoonlijke ontwikkeling en de geboden vormen daarbij. Het energetisch werk of werken met dromen. Mijn oprechte nieuwgierigheid werd telkens gevoed. Ik ben zelfs doorgegaan na de Juiste Maat naar de driejarige ITIP Opleiding. Waar ik vroeger verstarde en heel hard werkte, dans en speel ik nu in mijn werk met alle creativiteit. Ook in complexe situaties. Nog steeds werk ik graag hard, maar met veel meer plezier.

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Ypkje Grimm
“Het belangrijkste resultaat van het ITIP was dat ik me weer ‘alive and kicking’ voelde!”

Ik was al bekend met het ITIP. 20 jaar geleden heb ik de driejarige ITIP Opleiding gedaan. Binnen mijn werk had ik het gevoel dat ik opfrissing kon gebruiken. Waar ik doe ik het eigenlijk voor, hoe kan ik mijn beste zelf inzetten en hoe breng ik mijn bezieling voldoende tot uitdrukking? Ik koos voor het ITIP omdat het unieke daar ook het ervaringsgerichte, het lichaamswerk is. Dat brengt veel meer dan alleen het cognitieve.

Ik heb me weer beseft waarvoor ik warm loop in mijn werk. Daar heeft de retraite een belangrijke rol in gespeeld. Sommige accenten heb ik daardoor in mijn werk verlegd en andere juist vermeden.

Het belangrijkste resultaat van het ITIP was dat ik me weer ‘alive and kicking’ voelde! Ik voel me weer vitaal en bezield. Het bracht me echt wat ik ervan gehoopt had.

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Amarins Pothoff-Sijbesma
“Ik heb me ook echt uitgedaagd gevoeld. Er was no place to hide. Het heeft me dichter gebracht bij wie ik ben en hoe ik mijn werk wil doen.”

Als vrij jonge directeur van een stichting kreeg ik de gelegenheid om mezelf te ontwikkelingen met een opleiding. De Juiste Maat trok me aan omdat het zich onderscheidde van de opleidingen die zich vooral op de theorie en de modellen richten. Bij het ITIP gaat het over de mens.

De groep vond ik een grote waarde van de Juiste Maat. Je bent met gelijkgestemden. Iedereen geeft leiding, de één is afdelingshoofd, de volgende directeur of iemand heeft juist een klein team. De diversiteit was heel leerzaam en inspirerend.

De Juiste Maat is echt een vrijplaats geweest om aan mezelf te sleutelen. Het voelde als een retraite: kalmte, de mooie tuin, je eigen kamer, tweeënhalve dag focus, fantastisch eten, meditatie mogelijkheid, fijn dagritme. Ik had de volle aandacht, de opbouw van het programma was fijn en ik word goed begeleid. In dit alles heb ik me ook echt uitgedaagd gevoeld. Je krijgt de mogelijkheid om alles eruit te halen, er was no place to hide. Het heeft me dichter gebracht bij wie ik ben en hoe ik mijn werk wil doen.

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Douwe Engelsman
“De Juiste Maat heeft me geleerd om keuzes te maken vanuit mijn gevoel en daarnaar te handelen. Ook als de situatie lastig is, dat je toch het gesprek aangaat.”

Als ondernemer kwam ik in conflict met mijn partners van ons bedrijf. Ik wilde daarin ook naar mijn eigen aandeel kijken en ging op zoek naar hulp. Zo kwam ik bij de Juiste Maat terecht. In het eerste blok brak mijn emotie gelijk en kon ik zien hoe ik deel uitmaakte van het conflict. Het was bevrijdend, een last viel van mijn schouders en de stap richting beter inzicht in mijn eigen handelen was direct genomen.

Het belangrijkste resultaat van de Juiste Maat is dat ik geleerd heb om keuzes te maken vanuit mijn gevoel en daar naar te handelen. Ook als het lastig voelt in situaties, dat je toch gehoor geeft aan dat gevoel en het gesprek aangaat. Niet alleen op werk heb ik hier plezier van maar ook in mijn gezin met jong opgroeiende kinderen.

Wat de Juiste Maat zo waardevol maakt is dat je in de 1,5 jaar telkens herinnerd wordt aan het proces waar je in zit. Je wordt bewuster en krijgt in die periode de gelegenheid om dat wat je leert ook te oefenen, tijdens de blokken, in werk en ook thuis. Dit zorgt voor integratie en grotere bewustwording.

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

John Fabriek
“Inmiddels heb ik een andere baan. Ik ben zoveel gegroeid tijdens dit traject dat een nieuwe stap aan de orde was.”

Ik zie de Juiste Maat als een reis van 18 maanden die ik heb mogen maken. Ik zat in een moeilijke privé periode waarin ik het nodige te verwerken kreeg. Het maakte me somber terwijl ik van nature juist vrolijk ben. Mijn leidinggevende sprak me daar op aan om dit aan te pakken en zo kwam ik bij de Juiste Maat terecht.

Persoonlijk heeft de Juiste Maat me over een drempel geholpen om mezelf te laten zien. Dat vond ik lastig, nog steeds soms, maar daar ben ik wel overheen gestapt. Dat heeft ook consequenties gehad in privé en werk. Inmiddels heb ik een andere baan. Ik ben zoveel gegroeid in die tijd dat een nieuwe stap aan de orde was. De stevigheid die ik heb ontwikkeld en wat ik terugkreeg uit de groep heeft me op dit spoor gebracht. Het voelde als een voorrecht om met een groep dit samen door te maken en dat je daarbij ook elkaar onderling helpt.

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Johan Traa
“Het heeft me vooral gebracht dat ik hulp durf te vragen op de momenten dat ik het zelf niet meer weet.”

Met de stichting INOS hadden we een 4-jarig traject gedaan met het ITIP over aspecten als persoonlijk leiderschap. Veel van onze leidinggevenden hebben van daaruit de Juiste Maat gevolgd. In 2016 adviseerde het College van Bestuur mij dit ook te doen. Het was een periode dat ik zocht naar zelfverzekerdheid en vertrouwen in mezelf.

Ik heb het als heel goed ervaren met een hele prettige groep, uit allerlei soorten bedrijfstakken met veel diverse karakters. Ik vond het mooi om mee te maken hoe iedereen worstelde en zocht naar zijn eigen ‘manier van zijn’ zogezegd. En daar was ik zelf ook mee bezig: wie ben ik nou, waarom trap ik altijd in dezelfde valkuilen, dat soort dingen.

Het heeft me vooral gebracht dat ik hulp durf te vragen op de momenten dat ik het zelf niet meer weet. Voorheen bleef ik alleen maar worstelen en was het glas wel eens halfleeg. Hulp leren vragen heeft me veel gebracht.

Na de Juiste Maat ben ik overgestapt naar een andere school. Ik trof een team aan dat gewend was met veel doelen per schooljaar te werken. Ik ben begonnen de hoeveelheid doelstellingen los te laten en vooral te kijken waarom we de dingen doen zoals we ze doen en wat we dan moeten oppakken. Veel minder moeten en vooral elkaar ontmoeten. Uiteindelijk doen we het allemaal voor het kind. Dat valt heel goed. De bezieling en bewustwording is een proces waar we nu middenin zitten. De Juiste Maat heeft me hier zeker bij geholpen!

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Jan-Willem van den Dungen
“Of je nu al lang leidinggeeft of net begint, het is een prachtige opleiding om jezelf als mens goed te leren kennen”

In 2016 werd ik Directeur (DGA) bij P&O Partner waar ik toen 13 jaar werkzaam was als Partner/ Consultant. Het was ook het moment dat de Juiste Maat in beeld kwam op aanraden van één van mijn collega’s. Het zou mij goed doen om meer te durven vertrouwen op mijn gevoel, zei hij.

Bij de Juiste Maat heb ik ontdekt hoe ik mijn nieuwe rol graag wil invullen en wat bij mij past. Waar ik voorheen ballast voelde, heeft de Juiste Maat me geholpen me daar vrij van te maken. Nu na drie jaar kan ik zeggen dat ik het roer echt over heb genomen, mijn stempel heb kunnen drukken op wat ik belangrijk vind en er een lijn is uitgezet voor de toekomst.

Waar ik veel aan gehad heb, is het energetisch werk. Dat ik letterlijk kon voelen in mijn lijf waar ik in mijn kracht stond en waar niet. Ik heb geleerd hiervan bewust te zijn en hier naar te luisteren. Het heeft me veel inzichten gegeven en me steviger doen staan. Het heeft ervoor gezorgd dat ik nog beter weet waar mijn eigen talenten en kwaliteiten zitten, wat ik belangrijk vind en nodig heb om in mijn kracht te staan als leidinggevende. Trouwens ook in mijn gezin is een rijker verbinding ontstaan.

Veel leidinggevenden zou ik dit aanraden. Of je nu al lang leidinggeeft of net begint. Het is een prachtige opleiding om jezelf als mens goed te leren kennen en je te helpen om op een natuurlijke, authentieke wijze je leidinggevende rol in te vullen.

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Pieter Dieckmann
“Nu ik mijn leiderschap verbind met mijn persoonlijkheid, zie ik dat ik veel meer in beweging breng."

Vroeger dacht ik als een medewerker iets niet deed: we hebben het toch afgesproken? En vervolgens ging ‘het gas erop’. Ik kon enorm drijven. Ik ontdekte dus dat met alleen resultaatgericht werken, ik mensen soms tegen me kreeg, in plaats van mee. En ook dat in een organisatieveranderproces ikzélf niet een neutrale rol heb, maar een invloedrijke speler ben. Daarom zocht ik een opleiding waarin ik stappen kon zetten wat betreft mijn persoonlijkheid. In 2017 ben ik De Juiste Maat gaan doen, een vervolg op het traject Bezieling in je loopbaan. Drijfkracht zet ik nog steeds in, maar ik kijk verder vooruit, ben flexibeler, en me meer bewust van wanneer ik gas terug moet nemen.

We zijn bij Windesheim bezig om het onderwijs te personaliseren, een meerjarenproces. Dat vraagt een andere bedrijfsvoering en dus het losweken van patronen. Wat ik bij De Juiste Maat heb geleerd kan ik hierbij goed gebruiken. In een van de opleidingsblokken hebben we gebokst en heb ik geleerd meer gericht te zijn op bewegen, verbinden en alert zijn op kansen. Door te bewegen voel ik beter waar grenzen liggen, wat ik echt wil en welke verantwoordelijkheid van mij is en welke van de ander. Ik ben nog steeds veel met inhoud bezig maar net zo belangrijk is: hoe doe je dat met elkaar? Ik blijf meer bij mijn ideeën en bij waar ik in geloof. Maar als ik merk dat het met iemand schuurt, ga ik in gesprek en benoem dat.

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

In de literatuur die werd aangedragen door een van de begeleiders heeft het verhaal van koning Arthur me geholpen in mijn ontwikkeling als leidinggevende. Voordat Arthur met zijn ridders rond de tafel gaat, leggen ze hun wapens neer zodat allen eerlijk en oprecht kunnen deelnemen. Voor overleg met mijn eigen mensen vertaal ik dat naar: een doelstelling in het midden leggen en dat ieder zijn expertise kan inbrengen en daarop gewaardeerd kan worden. Het uitgangspunt is: alles mag ingebracht worden, ook irritaties, en dat wat we bespreken ook daar blijft. Dat zijn altijd overleggen met veel humor!

Doordat ik nu mijn leiderschap verbind met mijn persoonlijkheid, zie ik dat ik veel meer in beweging breng dan ik dacht wat mogelijk was. Ik heb dus meer invloed. Ook om anderen te stimuleren hun leiderschap te pakken.

Mariëll Visbeen
"Ik had eerder managementopleidingen gedaan, maar nu wilde ik verdieping in mijn persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende."

De studiegids van het ITIP heeft zeker anderhalf jaar op mijn bureau gelegen, terwijl ik aan het afwegen was wat ik moest doen. De ene kant in me zei: Doe gewoon een managementtraining, maar de andere kant wilde graag de sprong in het onbekende wagen, en echt naar mezelf gaan kijken. Ik heb voor het ITIP gekozen, de opleiding De Juiste Maat. Ik had eerder managementopleidingen gedaan, maar nu wilde ik verdieping in mijn persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende. Dat onbekende vond ik spannend. Want wat kom je dan tegen? Vooral in het eerste jaar van de Juiste Maat speelde de vraag: Ga ik nou helemaal meedoen of niet? Dat vertaalde zich in gedachten als: ‘Zitten ze hier op mijn verhaal te wachten?’ In het tweede jaar was ik die drempel echt over.

Voordat ik de opleiding deed, werd ik gezien als zakelijk en afstandelijk. Dat is echt veranderd, merk ik. Niet alleen uit de reacties van anderen, maar ook in hoe ik in het werk sta. Ik kom meer uit voor wie ik ben en het is me helderder geworden waar ik echt voor sta. De manier waarop ik doelen probeer te realiseren is anders geworden. Veel meer in contact met anderen. Ik luister meer en heb gesprekken die veel persoonlijker zijn. Het resultaat van deze persoonlijke gesprekken is dat we meer samenwerken. Het werk heeft meer rust, voldoening en betekenis gekregen.

Ook privé zijn er merkbare verschillen. Er is meer openheid en mijn vriendschappen hebben zich verdiept. Ik ga nu heel anders om met mijn gevoelens, durf ze te voelen, ook als dat pijnlijk is en ga er niet meer aan voorbij. Ik merk het als ik in het patroon schiet van ‘anderen zitten niet op mij te wachten’ en laat dat niet de boventoon meer voeren. Ik ben ook gaan zien dat ik het zelf creëer. Anderen sluiten mij niet buiten, maar ik sluit mij af, en denk dan: ‘Ik kan het wel alleen.’

Er zijn veel gedreven leidinggevenden die goed zijn in hun werk. Maar er zit op een gegeven moment geen groei meer in nog harder werken. Bij de Juiste Maat heb ik ontdekt dat er andere paden zijn en andere bronnen die je aan kunt boren. De betekenis van wat je doet, verandert en je krijgt een andere toegevoegde waarde. Niet door harder te gaan werken, maar door je meer over te geven aan wat er is.

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Bernt Bouwmeester
"Uit mijn organisatie en omgeving krijg ik terug dat ik anders handel, gemakkelijker loslaat en meer ruimte geef."

"Na 25 jaar werken kon ik terugzien op wat men noemt een succesvolle carrière. Nooit had ik echt stil gestaan bij wat me daarbij heeft geholpen maar ook heeft geblokkeerd. Ik nam daar nooit de tijd voor of bleef in mijn hoofd en niet bij mijn hart. Ik was op zoek naar inzichten hoe mezelf completer, mooier en toegankelijker te maken, en dat waren nou juist vragen waarvoor ik de antwoorden bij mezelf moest zoeken. Het meest wezenlijke wat ik heb geleerd is hoe me open op te stellen en mijn kwetsbaarheid te tonen, niet op basis van een kunstje maar van natuurlijk gedrag.
Het traject vroeg regelmatig van mij om m’n eigen weerstand te overwinnen, om over mijn grenzen, of beter gezegd blokkades, te gaan. Van tevoren zag ik hier enorm tegenop, maar waar de weerstand het grootst is, is ook het meest te leren.
Uit mijn organisatie en omgeving krijg ik terug dat ik anders handel, gemakkelijker los laat en meer ruimte geef. Daarbij laat ik meer van mezelf zien, toon ik meer emotie en ben ik veel meer verbonden met de mensen met wie ik werk en omga. Een groter compliment kon ik me niet wensen. Dat waren voor mij nou juist de belangrijkste redenen waarom ik het traject wilde gaan doen. De stappen die ik heb gezet maken me een veel natuurlijker leider en ik zit beter in m’n vel. Ik durf weer te leven!"

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Dorien van Putten
"Ik zou alle leidinggevenden dit traject aanraden."

"Ik heb ‘van mijzelf leren houden’. Vier woorden die staan voor een belangrijk inzicht dat ik in en door het traject heb verworven. Ik heb (best pijnlijk) ervaren dat de oordelen die ik over anderen heb, voortkomen uit mijzelf. Ik heb de neiging om de focus te leggen op wat niet goed gaat en beter kan, in plaats van op mijn kwaliteiten. Ik heb mezelf beter leren kennen, een completer beeld van mezelf gekregen. Daardoor heb ik meer inzicht in mijn handelen als leidinggevende en de andere rollen die ik vervul. Het betekent voor mij dat ik vooral van mezelf moet leren houden en mild zijn voor mezelf, om deze zachte kijk ook op anderen te kunnen toepassen. Echt contact is mogelijk als het oordeel verdwijnt.
Door meer bewustzijn op genoemde thema’s, heb ik meer zicht op de dagelijkse dingen. In het contact met mijn partner en kinderen sta ik meer open, kan ik mijn hart meer openen en mijn liefde meer laten stromen. Als ik blokkeer of ‘de fout in ga’, ben ik in staat om dit eerder te zien en daarnaar te handelen door dit bespreekbaar te maken.
Ik zou alle leidinggevenden dit traject aanraden. Ik vind het belangrijk om jezelf beter te leren kennen. De licht- en de schaduwkanten, het is er allemaal en het is goed om ze onder ogen te zien. Dat betekent ook bewustwording van eigen aannames en overtuigingen. Door gerichte feedback wordt ervaren wat het effect van jouw handelen is. Wat bij jezelf in de weg kan staan om anders en beter naar jezelf te kijken en open te staan voor een echt contact, wordt op een liefdevolle wijze verhelderd. Jezelf ontdekken en daardoor een vrijer en bewuster mens worden, dat werkt door in je zijn. En daarmee kom je steviger in je leven te staan en dus ook in je werk!"

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Bas Pickkers
"Ik vertrouw op mijn eigen inschatting, tegen de stroom in."

"Vijf jaar geleden heb ik de Juiste Maat gedaan. Dat heeft een grote wending ten goede betekend, zowel in welk werk ik doe als in de manier waarop ik het doe. Ik had in die tijd veel last van stress, dingen die daarvoor vanzelf gingen werden zwaar. Het eerste jaar van de opleiding richtte ik me op de gedachte dat ik anders in mijn werk moest leren staan, de dingen niet zo zwaar moest nemen. In het tweede jaar realiseerde ik me dat dit niet klopte, dat ik de signalen die ik kreeg juist wel serieus moest nemen, kon vertrouwen op mijn eigen inzicht.

Toen heb ik een grote beslissing genomen: na 18 jaar partner te zijn geweest bij een architectenbureau besloot ik daarmee te stoppen. Het keerpunt kwam voor mij in de intensive. Toen, tijdens een oefening werd mij zo duidelijk dat ik moest durven loslaten. Het was zo doorslaggevend, maar hoe het voelde is moeilijk in woorden uit te drukken. Na de intensive heb ik mijn besluit met mijn compagnon besproken en hebben we samen de beste timing gezocht, zodat de continuïteit van het bureau werd gewaarborgd. Om die continuïteit te waarborgen moesten we ook een grote reorganisatie doorvoeren, waarin we 12 van de 30 mensen hebben ontslagen. Dat ging ook heel anders dan de vorige reorganisatie. Deze was in vorm harder (geen kaasschaaf maar een radicale maatregel) maar met aandacht voor de gevoelens van anderen en mijzelf. Het was erg pijnlijk maar we zijn goed uit elkaar gegaan, er was echt contact. Over mijn besluit om weg te gaan heb ik nooit twijfel gehad. In de tijd voor het besluit heb ik het heel moeilijk gehad, veel twijfels en zorgen. Maar toen ik de knoop door had gehakt voelde ik een enorme bevrijding.

Ik vertrouw op mijn eigen inschatting, tegen de stroom in. De angst dat ik het niet alleen kan is weg. Het vertrouwen komt na de beslissing heb ik gemerkt. Er gaat iets nieuws ontstaan en ik voel, met alle onzekerheid die erbij hoort, dat dit een zegen wordt voor mij. Ik ga me nog meer verbinden met anderen in mijn manier van werken, terwijl de organisatievorm juist steeds meer alleen staand wordt. Ik blijf wel iets in de organisatie en het management van vastgoed doen. Maar met mijn eigen persoonlijke stijl, en steeds meer gericht op “duurzame en gezonde” bouwprojecten."

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Frank van Esch
"Je zou de werkwijze van het ITIP soft en spijkerhard tegelijk kunnen noemen."

"Een aantal jaren geleden is onze scholengemeenschap ontstaan uit de fusie van twee schoolbesturen. We kregen te maken met fundamentele wijzigingen en een enorme schaalvergroting in omvang èn in financiële verantwoordelijkheid. Bestuur, schooldirecteuren en leerkrachten moesten een andere rol gaan spelen. Om de verandering te begeleiden kozen we voor een adviesbureau dat we kenden en dat gespecialiseerd was in onderwijs. De maatregelen die daaruit voortvloeiden gingen echter onvoldoende in op het grote gevoel van onveiligheid en de heersende angstcultuur. Na anderhalf jaar besloten we dit traject te stoppen. We wilden serieus in gesprek met onze schooldirecteuren. Via mijn collega-bestuurder, die het ITIP kende, hebben we contact gelegd. Ik zag hen aan het werk en wist meteen ‘zo wil ik dat wij binnen onze organisatie met elkaar omgaan’. De zeer persoonlijke benadering van het ITIP zorgde ervoor dat de medewerkers zich gingen openen. Zowel de onmacht van onze mensen werd zichtbaar, als ook de hunkering om dat zelf te veranderen. We leerden elkaar als het ware opnieuw kennen, op een diepere, meer menselijke laag.

Als leidinggevende van een organisatie moet je zelf zeker ook bereid zijn om je te laten zien, ‘echt’ te zijn; ook je meer kwetsbare kanten te tonen of de dingen waar je niet zo zeker over bent. Als je dat als leidinggevende niet wilt, kan het ITIP de organisatie niet verder helpen. Dat is best een sprong in het diepe, ook persoonlijk. Maar zoals met de meeste dingen waar je bang voor bent, valt het achteraf gezien mee. Het is eerder een opluchting om gewoon te kunnen zijn wie je bent. Je zou de werkwijze van het ITIP soft en spijkerhard tegelijk kunnen noemen. Niets blijft verborgen. Juist dat wat nauwelijks hoorbaar wordt genoemd in een bijzin, wordt door de begeleiders opgepakt. Daardoor ontstaat diepgang.

Zelf ben ik ondertussen de ITIP opleiding ‘De Juiste Maat’ gaan doen. In deze opleiding heb ik ontdekt hoe mijn defensiemechanismen samenhangen met ervaringen uit het verleden. Dat heeft me geholpen om van sommige instinctieve reacties af te komen, waar ik en mijn omgeving last van hadden. Dat was echt nieuw. Ik ken mezelf nu beter en weet dat er behoefte aan contact onder ligt. Dat is waardevol voor mij persoonlijk èn voor mijn organisatie. Ik ga verder met het verdiepingsjaar van ‘De Juiste Maat’, want jezelf goed kennen staat voorop als je iets wilt bereiken met je organisatie."

Lees meer over de leergang Beziel je leiderschap.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine