Duurzaamheid en CO2 compensatie


Het ITIP ziet persoonlijke ontwikkeling als fundamentele bron voor de omwenteling naar een duurzame samenleving. Ieder mens zit vol potentie. Sinds de start van het ITIP in 1983 zijn wij gericht op het ontwikkelen van dit potentieel. We geloven dat wanneer mensen uitdrukking geven aan wat ze werkelijk drijft, ze geïnspireerd en vervuld leven. Dat zij duurzamere keuzes maken over de inzet van hun tijd, aandacht en energie. Voorbij kortetermijnbelangen en eigen gewin zullen ze op deze manier ook zorgdragen voor het grotere geheel.

Hoe kan persoonlijke ontwikkeling direct impact hebben op een duurzame samenleving?

Wij zien de mens als een geheel: lichaam, geest en ziel verbonden. Een bron van leven en energie. Geïnspireerde, vitale mensen nemen duurzame beslissingen voor henzelf en voor hun omgeving. Het is onze passie om mensen te helpen hun eigenheid en inspiratie concrete invulling te geven in het dagelijks leven.

Voor individuen

In onze opleidingen en trajecten kiezen we er bewust voor om de tijd te nemen. We bieden geen quick fix, wel diepte en grondig zelfonderzoek. Dit leidt tot duurzame verandering. Deelnemers leren bewust afwegingen te maken over de inzet van hun energie, aandacht, tijd en geld. Ze worden vrijer van klachten als stress, overspanning en algehele vermoeidheid. Hierdoor ervaren onze deelnemers hernieuwde energie, vitaliteit en kracht. Keer op keer zien we hoe onze deelnemers niet alleen een positieve impact hebben op hun eigen leven, maar dat zij ook inspirerend zijn voor hun omgeving.

Voor organisaties

Wij helpen organisaties en teams een cultuur te ontwikkelen waarbij vanuit bezieling en onderling vertrouwen wordt samengewerkt. In onze visie zijn het organisaties die sturen op de intrinsieke drijfveren en talenten van hun medewerkers die het verschil maken. We zien dat teams die hiermee aan de slag gaan open en direct met elkaar leren communiceren. Werkplezier neemt toe en verzuim en verloop nemen af. De werkplek wordt weer een plaats om eigenheid en bevlogenheid in te zetten; medewerkers voelen zich veilig en geroepen om het beste wat ze in huis hebben met hun werk te verbinden. Het zal leiden tot duurzame inzet en samenwerking.

 


ITIP, een klimaat neutrale organisatie

Wij zijn ons ervan bewust dat onze opleidingen en trajecten invloed uitoefenen op het milieu. Met name het reizen naar de opleidingsaccommodaties en onze bezinningstochten vormen een belasting wat betreft CO2 uitstoot. We proberen het milieu zo min mogelijk te belasten en daar waar dit niet lukt te compenseren.

Samenwerkingspartners

Al jaren werken wij samen met ‘groene’ partners. De accommodaties waarmee wij samenwerken kiezen wij uit op verzorgdheid, klantvriendelijkheid en de mate waarin zij zorgdragen voor het milieu. Zo zijn inmiddels op bijna alle accommodaties zonnepanelen geplaatst en verzorgen alle locaties waarmee wij samenwerken vegetarische maaltijden bereid met plaatselijke producten. Daarnaast zijn er goede voorzieningen om de locaties met het openbaar vervoer te bereiken.

Wat doen wij?

In 2019 hebben wij onze organisatie opnieuw doorgelicht. Onze footprint is berekend* en we hebben een aanpak ontwikkeld om onze footprint te verkleinen en te compenseren. Wij hebben de volgende aanpassingen gedaan:

  • Ons kantoor is volledig overgestapt naar groene elektriciteit;
  • Alle documentatie, readers en facturen worden digitaal verstuurd;
  • Wij vragen onze begeleiders zoveel mogelijk te carpoolen en per OV te reizen;
  • De twee dienstauto’s die binnen het bedrijf zijn aangekocht zijn elektrisch;

Compenseren

In 2020 zijn we gestart met een compensatieplan**. Wij compenseren €50 euro per ton CO2. De hoogte van onze compensatie is gebaseerd op de berekeningen van de Commissie van de Carbon Pricing Leadership Coalition. Wij gaan hierbij uit van de standaard van de industrie ‘de vervuiler betaalt’ en streven hiermee naar een volledig CO2-neutrale werkwijze. We hebben het Fair Climate Fund gekozen om mee samen te werken en onze belasting van CO2 van onze werkzaamheden en het reizen van medewerkers en de deelnemers te compenseren.

Wat kun jij doen?

Je kunt ons helpen de footprint te verkleinen door met het OV te reizen of te carpoolen. Wij stimuleren dit door voordat een activiteit of een opleiding begint de deelnemerslijst te verspreiden. Wat betreft de compensatie kun je ons ook helpen. Op elk inschrijfformulier staat het bedrag vermeld waarmee jij omgerekend in euro/ton CO2 het milieu belast. Je bent uiteraard vrij hiervoor wel of niet te kiezen, maar we hopen dat je dit bedrag zult aanvinken. Het zal wordt doorberekend op je factuur. Wij zorgen ervoor dat dit bedrag rechtstreeks naar het Fair Climate Fund gaat.

Bezinningstochten

Wij zijn ons bewust dat met name onze reizen naar het buitenland een grote belasting zijn voor het milieu. Iedere reiziger oefent een niet te vermijden invloed uit op zijn reisbestemming: de natuur en de lokale cultuur. Wij houden daar in het programma zo veel mogelijk rekening mee. De komende jaren zullen we voor de reizen die we in Europa organiseren een reis per trein of carpoolen stimuleren. Voor onze buitenlandse reizen werken we samen met SNP. Ook SNP vindt een zo klein mogelijke footprint belangrijk. Op SNP/duurzaamheid vind je hun beleid en visie terug. De compensatie die SNP doet voor iedere reiziger vinden wij als ITIP alleen niet voldoende. Daarom vind je op onze inschrijfformulieren de optie om de werkelijke waarde in euro’s CO2 te compenseren. We hopen dat je daaraan mee wilt werken.

* met behulp van Paul Bruijn (Senior Global Lead Safety and Environment bij Heineken)
** de berekening van de footprint wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Daarmee kunnen we komen tot een compensatie in euro’s uitgedrukt.

Voor vragen over ons duurzaamheidsbeleid kun je contact opnemen met ons kantoor via 0575 510 850 of per email naar info@itip.nl.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine