advies


Een goed functionerend team houdt de onderlinge samenwerking regelmatig tegen het licht. Vaak is het echter een crisis, conflict of stagnatie die een team of organisatie dwingt om een pas op de plaats te maken. Maar ook als het helemaal niet zo slecht loopt, en het startpunt het verlangen is naar meer inspiratie, onderling contact of scherpte in de communicatie, is het verstandig om in de ontwikkeling van het team te investeren.

Directe impuls geven aan het team

Wij begeleiden teams die een krachtige impuls willen geven aan de onderlinge samenwerking. Daarbij ligt onze focus niet zozeer op de inhoudelijke taken of de structuur, maar richten wij ons op de ‘onderstroom’ van het team: de onderlinge verhoudingen, de werksfeer en onuitgesproken verwachtingen. Onze bijdrage ligt vooral in het creëren van een setting waarbinnen er openlijk en vanuit vertrouwen gesproken wordt met elkaar. In welke vorm wij teams begeleiden is afhankelijk van de beginsituatie en de primaire vraag. Meestal starten we met een cultuurdiagnose en een tweedaagse cultuurworkshop.

Floor Jansen, Teamleider Nationale Politie: “De kwetsbaarheid die getoond werd, hoe kan dat na één sessie al zo zijn?” Meer ervaringen van opdrachtgevers >

Cultuurdiagnose en workshop

Wij vinden het belangrijk te weten wat er precies speelt en hoe de situatie door ieder teamlid ervaren wordt. Op basis van gesprekken met de verschillende teamleden en de leidinggevende maken we een cultuurdiagnose. Tijdens de gesprekken geven wij direct feedback op hoe wij de ander en diens inbreng ervaren en maken we een aanvang met het proces van reflectie. De uitkomst van de gesprekken en de cultuurdiagnose worden eerst met de opdrachtgever besproken en vormen vervolgens de basis voor de terugkoppeling aan het team tijdens een tweedaagse cultuurworkshop. De focus ligt op het kruispunt en de keuzes waar het team in onze beleving voor staat. Wat vraagt het van een ieder persoonlijk om het team in beweging te krijgen? Daarbij schuwen we de diepgang niet.

Insight Discovery 
Bij medewerkers en teams die hun eerste stappen zetten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maken we regelmatig gebruik van het Insights Discovery model. Een toegankelijk instrument om inzicht te geven in iemands talenten en voorkeursgedragingen. Lees meer

Vervolgactiviteiten

De ervaring leert dat het zeer nuttig is om zes weken na de cultuurworkshop een terugkoppeling te organiseren. Hoe hebben de dagen in de praktijk doorgewerkt, wat is er veranderd, wat niet, wat vraagt opnieuw om inzet? De voortgang van het proces kan vervolgens op verschillende manieren geborgd en voortgezet worden. Gedacht kan worden aan:

  • Individuele coaching van de leidinggevende en/of één of meerdere van de medewerkers;
  • Het bijwonen en begeleiden van een aantal werkoverleggen;
  • Het opstarten van zelfgestuurde of begeleide intervisie;
  • Het inzetten van een langduriger opleidingstraject, waarin met het team gewerkt wordt vanuit een aantal relevante thema’s in team- en/of leiderschapsontwikkeling.

Bel ons kantoor (0575) 510 850 voor een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking, we denken graag met u mee.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine