Familie, grond waaruit je geboren bentOp de weg van persoonlijke ontwikkeling ontdek je de mogelijkheid je innerlijke weten en je bezieling als leidraad te nemen. Je ontdekt hoe je vrijer kunt zijn en liefdevoller in het contact met anderen. Familie is wat dit betreft misschien wel de beste leerschool.

Zodra je je begeeft in de sfeer van je familie, is het mogelijk dat je direct bevangen raakt door onbewuste patronen. Voor je het weet zit je vast in de rol die je had in je ouderlijk gezin of word je weer gevangen door oude denkbeelden over jezelf, met alle gevoelens en gedachten van dien. De vrijheid die je je eigen had gemaakt, lijkt als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat is pijnlijk en frustrerend en het kan reden zijn om afstand te nemen of er helemaal niet meer aan te willen denken. Soms is dat tijdelijk nodig, maar definitief is dat niet mogelijk. De bloedband en de familie als systeem blijft bij je, waar je ook gaat. Ex-vrienden, ex-echtgenoten, ex-collega’s bestaan, maar ex-familie bestaat niet. Je blijft verbonden aan je familie; het is de grond waaruit je geboren bent.

Familie is een door het leven gegeven kaart waarmee gespeeld moet worden. Of je het nou wilt of niet. Juist in deze onontkoombare spanning ligt een wezenlijke levensopgave voor de ziel; de vraag of je je in liefde en vrijheid kunt verhouden tot een systeem met een sterke code die de leden van de familie omringt en in het bekende houdt. Hoe vrijer je wordt in relatie tot hen, hoe vrijer je bent als mens. In zelfkennis, moed en mededogen vind je handvatten hoe je met deze opgave om kunt gaan. Zelfkennis is het begin van vrijheid. Wanneer je je niet boven of buiten je familie plaatst, kun je in het contact met hen goed zien wie je bent en wat je beweegt. De spiegels die ze je voorhouden, zijn confronterend maar altijd leerzaam. Inzicht krijgen in de codes die jij uit het systeem hebt aangetrokken als een ‘vertrouwde jas’ en de verantwoordelijkheid nemen voor jouw gehechtheden, is de eerste stap op weg naar meer vrijheid. Zo kun je de grondstoffen die jouw geboortegrond bevat exploreren en in dienst stellen van jouw ontwikkeling.

Het vraagt moed om de vanzelfsprekende rollen te doorbreken en je eigenheid te volgen. In het zoeken en vinden van je eigen uniciteit, -je valkuilen, je gevoelswereld, je kwaliteiten, je zorg, je geloof en je spiritualiteit- ga je tegen de codes in en maak je je in die zin los van je familie. Vanuit mededogen zie je dat ieder een plek heeft in het grotere geheel waar we allemaal deel van uitmaken, met onze eigen geschiedenis en conditioneringen. Mededogen is de wijsheid die knellende banden zachter maakt en vergeving van de ander maar ook van jezelf mogelijk maakt. Het is een eerbetoon aan jouw eigen ziel én de ziel van het systeem waarin je geboren bent. Dan groei je op als een unieke uitdrukking van het leven, je eigen plek innemend, maar in de grond verbonden door de wortels van je familie.E-mail adres wordt niet zichtbaar bij je reactie

Inschrijven blog

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine