Leiderschap van binnenuit


Lezing

In ons werk binnen organisaties merken we dat de kracht van een organisatie bepaald wordt door de mate waarin het grotere geheel ruimte geeft aan leiderschap van iedereen. Dan zijn medewerkers in staat de organisatie net zo te vertegenwoordigen als de mensen in de hiërarchie. Ze volgen dan niet enkel de procedures en de bekende gang van zaken, maar zijn ze in staat te improviseren bij tegenslag en te vernieuwen waar dat nodig is.

Waarachtig leiderschap is niet verbonden aan een positie in de uiterlijke rangorde van de wereld, maar komt van binnenuit, vanuit de ziel. Daar wordt iedere deelnemer aan het werkverband op gezette tijden toe geroepen. En dat gaat dikwijls lijnrecht in tegen de bestaande status quo van de verwachtingen en soms ook van de belangen van de organisatie. Het leiderschap vanuit de ziel staat open voor wat vreemd, nieuw en kwetsbaar is en heeft oog voor wat er gaande is in de onderstroom. Het weet wat luisteren is en kent de kunst van het niet-doen. Het hecht net zoveel waarde aan de stem van de minderheid als die van de meerderheid. Bovenal is het dienstbaar en laat zich niet leiden door de angsten en belangen van de persoonlijkheid.

Graag vertel ik over dit leiderschap van binnenuit en wat het van je vraagt om er trouw aan te zijn. Ook ga ik in op wat het van een organisatie en haar leidinggevenden vraagt om dit leiderschap bij haar medewerkers tot ontwikkeling te brengen.


Startdatum


Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine