Werken vanuit Eigen Kracht


Persoonlijk leiderschap inzetten in je werk

Deze opleiding wordt niet meer aangeboden, wil je graag een persoonlijk advies welk traject wel passend is, neem dan contact op met ons kantoor en vraag naar Annemieke Ros, 0575 510850

In een vitale, bezielde organisatie toont iedereen leiderschap, onafhankelijk van zijn of haar positie. Leiderschap in de zin van staan voor wat je waard bent en je eigenheid ten volle uitdrukken in je werk. Voor organisaties die van dit besef doordrongen zijn, en voor medewerkers die hun persoonlijk leiderschap in willen zetten in hun werk, bieden wij deze opleiding aan.

Een duurzame investering voor jou en je organisatie

In dit traject van vier blokken, een begin- en eindgesprek, en onderlinge werkbezoeken, krijg je een helder en realistisch beeld van wie je bent, waarin jouw kracht ligt en welke onontwikkelde potentie er in jou aanwezig is. Je maakt de balans op van je werkbiografie. We helpen je patronen van afhankelijkheid en reactiviteit onder ogen te zien en te doorbreken, zodat het beste dat je te geven hebt naar buiten kan komen. En je krijgt een beter zicht op de cultuur van de organisatie waarin je werkt en hoe jij daar op reageert: hoe je van een reactieve naar een constructieve werkwijze kunt gaan. Door alles heen word je uitgenodigd om jouw persoonlijk leiderschap zo vol mogelijk in te zetten. Een investering waar jij en je organisatie duurzaam baat bij hebben omdat het bijdraagt aan vitaliteit, vervulling en bezieling in je werk.

Deelnemerservaring

"Eigen kracht, dus die van mij.
Nou die heb ik goed gevoeld."

Kathalijne van den Brekel

lees verder »

Opbouwende feedback op jouw persoonlijk leiderschap

We werken in een groep van maximaal 14 mensen, met deelnemers uit verschillende organisaties en bedrijfstakken, die net als jij hun eigen kracht zo optimaal mogelijk in willen zetten in hun werk. Een mededeelnemer zal ook een dag met jou meelopen en je constructieve feedback geven op hoe jij je persoonlijk leiderschap inzet in je werk. Tussentijds word je bovendien persoonlijk begeleid door een mentor, een professional of leidinggevende van een andere organisatie die bij ons is opgeleid.

Contact

Voor meer informatie of vragen over jouw situatie kun je je rechtstreeks contact opnemen met Annemieke Ros van ons kantoor: 0575 – 510850

Startdatum


Aanvragen informatie map Werken vanuit Eigen Kracht
Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine