algemene voorwaarden


Aanmelding

Voorafgaand aan alle opleidingen vindt op individuele basis een intakegesprek plaats met één van onze begeleiders. Tijdens dit intake gesprek maken we kennis met elkaar en onderzoeken we samen of en welk aanbod het beste bij jouw situatie en wensen past. Een afspraak voor een intake gesprek maak je door telefonisch contact op te nemen met het kantoor van het ITIP, telefoon: 0575-510850. Na afloop van dit intake gesprek ontvang je van de begeleider een inschrijfformulier voor de betreffende opleiding. Dit is tevens een contract wat je ondertekent. Dit inschrijfformulier stuur je ingevuld en ondertekend naar het kantoor van het ITIP. Je ontvangt dan een schriftelijke bevestiging, de factuur sturen we in een aparte e-mail. Het ITIP draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

Voorwaarde tot deelname

Het ITIP verzorgt trainingen en opleidingen waarbij groei in de persoonlijke sfeer alsmede het maatschappelijk functioneren centraal staat. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de mens en is het ITIP vooral actief bij de begeleiding van de verdere ontwikkeling van iedere deelnemer als mens. Alleen mensen die aangesproken willen worden op hun eigen doen en laten kunnen zich inschrijven voor een opleiding, met als voorwaarde het intake gesprek. Zodat niets deze groei in de weg staat. Verder wordt er door bovenstaande gedachten en visie geen niveau gevraagd. Aanwezigheid van alle deelnemers is voor ons vanzelfsprekend en dus een basisvoorwaarde. Geen van de opleidingen kan gedeeltelijk gevolgd worden, elk onderdeel is essentieel voor het geheel.

Aanvangsniveau

Er worden geen vooropleidingseisen gesteld aan De ITIP Opleiding, de opleiding De Juiste Maat en het Persoonlijk Traject. Voor de opleiding Instrument voor hulp geldt als toelatingseis een afgeronde HBO opleiding of een afgeronde opleiding op HBO niveau.

Vrijstellingen

Het ITIP verzorgt trainingen en opleidingen waarbij groei in de persoonlijke sfeer alsmede het maatschappelijk functioneren centraal staat. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de mens en is het ITIP vooral actief bij de begeleiding van de verdere ontwikkeling van iedere deelnemer. Vanuit deze gedachte is het verkrijgen van een vrijstelling niet aan de orde. ITIP opleidingen kennen daarom geen vrijstellingen.

Studiebelasting

Voor het ITIP betekent de studiebelasting de hoeveelheid tijd die je nodig hebt voor het volgen van de opleiding of cursus. Dit betekent het aantal contacturen met daarbij de extra uren die nodig zijn voor de afspraken die tijdens de opleiding gemaakt worden, zoals intervisie. De contacturen staan in het programma wat hoort bij betreffende opleiding, vermeld op de website. De extra uren zijn de uren tussen de modules (ook wel blokken genoemd) in, dat zijn intervisie uren. Ter voorbereiding van de verschillende blokken wordt dikwijls met huiswerkopdrachten gewerkt, en tussen de blokken door wordt aan de voortgang gewerkt, middels intervisie of gesprekken met een collega-deelnemer. Voor de totale studiebelasting hanteren wij de volgende vuistregel: aantal contacturen per opleiding + 10% is de studiebelasting per week.

Studieboeken

Aan het volgen van een opleiding bij ITIP zijn vastgestelde opleidingskosten verbonden. De deelnemer kan op de website per opleiding zien wat de kosten zijn voor de opleiding. Bij inschrijving ontvang je een boekenlijst, er wordt per blok aangegeven welke boeken verplicht zijn en welke boeken ter inspiratie geadviseerd worden. Tijdens een opleiding worden er readers en/of ander cursusmateriaal verstrekt. Het eigendomsrecht en de copyright berust bij het ITIP.

Afsluiting van de opleiding

Vanwege het feit dat bij het ITIP persoonlijke groei voorop staat wordt er niet gewerkt met een (afsluitend) examen en worden er geen diploma’s verstrekt. Dit geldt niet voor de geaccrediteerd opleiding Instrument voor hulp, voor deze opleiding wordt er wel een examen afgelegd en een diploma verstrekt. Na het voltooien van de overige opleidingen krijgt iedere deelnemer een certificaat/bewijs van deelname worden gemaakt.

Annuleren van een opleiding bij te weinig deelnemers

Wanneer er voor een opleiding te weinig deelnemers zich hebben opgegeven, zal het ITIP naar een passende oplossing zoeken. Er zal een alternatief geboden worden, altijd in overleg met de deelnemers.