algemene voorwaarden Opleidingen


laatst bijgewerkt: maart 2023

NRTO

Het ITIP is met haar opleidingsactiviteiten aangesloten bij de branchevereninging NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De algemene voorwaarden van het NRTO zijn van toepassing op ITIP school voor leven en werk. De voorwaarden zijn goedgekeurd door de Consumentenbond. De gedragscode van NRTO is van toepassing.

Aanmelding

Voorafgaand aan alle opleidingen vindt op individuele basis een intakegesprek plaats met één van onze begeleiders. Tijdens dit intake gesprek maken we kennis en onderzoeken we samen of en welk aanbod het beste bij de situatie en wensen van de deelnemer past. Een afspraak voor een intake gesprek gaat via het kantoor van het ITIP, telefoon: 0575 – 510 850. Na afloop van dit intake gesprek ontvangt de deelnemer een link naar het inschrijfformulier voor de betreffende opleiding. Wanneer dit is ingevuld en verstuurd, ontvangt de deelnemer direct een automatisch bericht en daarna binnen enkele dagen de officiële bevestiging van deelname. De factuur ontvangt de deelnemer op een later moment. Het ITIP draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

Voorwaarde tot deelname

Het ITIP verzorgt trainingen en opleidingen waarbij groei in de persoonlijke sfeer alsmede het maatschappelijk functioneren centraal staat. Een deelnemer start een opleiding om het gehele potentieel aan kwaliteiten te leren kennen en in te zetten in het dagelijks bestaan. Uitgangspunt is dat je op jezelf kunt vertrouwen en dat je daardoor ook actief je vertrouwen kunt schenken. Alleen mensen die aangesproken willen worden op hun eigen doen en laten kunnen zich inschrijven voor een opleiding, met als voorwaarde het intake gesprek en aanwezigheid in de blokken. Aanwezigheid van alle deelnemers is voor ons vanzelfsprekend en dus een basisvoorwaarde. Geen van de opleidingen kan gedeeltelijk gevolgd worden, elk onderdeel is essentieel voor het geheel.

Verantwoordelijkheid

Uiteraard is degene die de leiding heeft in de opleiding verantwoordelijk voor een goede overdracht van de stof. Maar het is niet zo dat de deelnemer ‘met zich laat doen, omdat de ander wel zal weten wat goed voor hem/haar is’. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor wat er met hem/haar gebeurt. Dat geldt ook als deelnemers onderling met elkaar werken. Op het inschrijfformulier is een contractdeel opgenomen waarin de deelnemer onderstaande bevestigt:

Bij deelname blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij jezelf. Als deelnemer draag je zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van onderwezen leerstof en methoden. Noch de begeleiders, noch het ITIP zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van toepassen en uitvoeren van het geleerde. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of de gevolgen van deelname aan de groep.

Aanvangsniveau

Er worden geen vooropleidingseisen gesteld aan De ITIP Opleiding, de opleiding Beziel je leiderschap en het Persoonlijk Traject. De opleiding Instrument voor hulp is een Post-HBO opleiding. Hiervoor geldt als toelatingseis een afgeronde HBO opleiding of aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO niveau.

Vrijstellingen

Het ITIP verzorgt trainingen en opleidingen waarbij groei in de persoonlijke sfeer alsmede het maatschappelijk functioneren centraal staat. Hierbij wordt uitgegaan van de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer. Vanuit deze gedachte is het verkrijgen van een vrijstelling niet aan de orde. ITIP opleidingen kennen daarom geen vrijstellingen.

Studiebelasting

De studiebelasting is de totale hoeveelheid tijd die je nodig hebt voor het volgen van een opleiding. De studiebelasting is opgebouwd uit contacturen, intervisie-uren en voorbereidingsuren. Het aantal contacturen betreft de uren die je doorbrengt in de groep tijdens de blokken (modules). Daarnaast zijn er intervisiemomenten waarbij de deelnemers onderling, individueel of in subgroepjes samenkomen. Hiervoor maken de deelnemers zelf de afspraken tussen de blokken. Per opleiding kan de opzet verschillen. Bij een aantal opleidingen zijn er ook supervisiemomenten tussen deelnemer en begeleider.

Ter voorbereiding op de blokken wordt met huiswerkopdrachten gewerkt in de vorm van; het beantwoorden van een aantal vragen om je te richten op het onderwerp, het lezen van bepaalde literatuur of het volgen van een online lezing. Dit geheel geldt als de voorbereidingsuren. Bij Instrument voor hulp is ook het maken van een eindverslag en een eigen presentatie bij deze uren inbegrepen. In het overzicht van de studiebelasting vind je per opleiding een inschatting van het aantal uren.

Studieboeken

Bij inschrijving ontvang je een literatuurlijst met per blok aangegeven welke boeken verplicht zijn en welke boeken ter inspiratie aanbevolen worden. De opleidingskosten zijn exclusief de aanschaf van boeken. Tijdens een opleiding worden soms kosteloos readers en ander cursusmateriaal verstrekt. Het eigendomsrecht en de copyright berust bij het ITIP.

Afsluiting van de opleiding

Vanwege het feit dat bij het ITIP persoonlijke groei voorop staat wordt er niet gewerkt met een (afsluitend) examen en worden er geen diploma’s verstrekt. Hierop is de geaccrediteerde opleiding Instrument voor hulp een uitzondering. Voor deze opleiding wordt een examen afgelegd en een diploma verstrekt. Na het voltooien van alle opleidingen krijgt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

Uitsluiting van deelname

Het ITIP behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen een deelnemer eenzijdig uit te sluiten van verdere deelname. Het kan hierbij gaan om zaken als onvoldoende aanwezigheid tijdens de opleidingsblokken, het vertrek van de deelnemer tijdens opleidingsblokken, verstoring van het groepsproces of zaken rond het leerproces van een deelnemer.

Annuleren van een opleiding bij te weinig deelnemers

Wanneer er zich voor een opleiding te weinig deelnemers hebben opgegeven, zal het ITIP naar een passende oplossing zoeken. Er wordt mogelijk een alternatief geboden, altijd in overleg met de deelnemers. Al geïnde opleidings- en verblijfkosten worden gerestitueerd.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine