betalingsvoorwaarden


(update januari 2024)

Betalingsvoorwaarden  activiteiten
Na inschrijving van een activiteit via de website, ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail. Betaling geschiedt via de site of via het ontvangen van een factuur.  De factuur dient binnen twee weken na ontvangst betaald te worden. Bij te laat betalen rekenen we 25 euro na de aanmaning aan administratiekosten. Mochten er, na ontvangst van deze factuur, wijzigingen optreden in opdracht van de deelnemer of werkgever dan brengen wij, wegens wijzigingen factuur, 17,50 euro aan administratiekosten in rekening.

Annuleringsvoorwaarden online lezingen/sessies
Bij het annuleren van een lezing door de deelnemer wordt er geen restitutie verleend.
Wanneer het ITIP de lezing wegens omstandigheden annuleert, wordt er wel restitutie verleend, het geld wordt dan teruggestort.

Annuleringsvoorwaarden activiteiten
Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
Na inschrijving van een activiteit via de website, ontvangt de deelnemer via e-mail een bevestiging.
Bij annuleren binnen twee weken voorafgaand aan een activiteit betaalt de deelnemer 100% van de totale kosten.
Bij annuleren tussen twee en vier weken voorafgaand aan een activiteit betaalt de deelnemer 50% van de totale kosten.
Bij annuleren meer dan vier weken voorafgaand aan een activiteit betaalt de deelnemer 25% van de totale kosten.

Betalingsvoorwaarden Opleidingen en Persoonlijk Traject
Na het digitaal invullen van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer een e-mail ter bevestiging. Hiermee is de deelnemer officieel ingeschreven. De deelnemer ontvangt een factuur aan de hand van de gegevens die ingevuld zijn op het inschrijfformulier. De factuur bestaat uit een totaalbedrag wat bestaat uit opleidings- en verblijfkosten, en eventuele betalingsafspraken. Op de factuur staat aangegeven wanneer de betaling bij het ITIP binnen dient te zijn. Na inschrijving van een activiteit via de website, ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail. Betaling geschiedt via de site of na het ontvangen van een factuur.  De factuur dient binnen twee weken na ontvangst betaald te worden. Bij te laat betalen rekenen we 25 euro aan administratiekosten.
Indien de deelnemer afspraken wil maken over de wijze van betaling (we hanteren betalen in 2 of 4 termijnen) kan de deelnemer dit aangeven op het inschrijfformulier. Alleen dan kunnen er deelfacturen gestuurd worden. Wanneer een werkgever deels meebetaalt aan de opleiding, hanteren wij voor de werkgever het bedrijfstarief en voor de deelnemer het particuliere tarief in de procentuele verhouding zoals die wordt afgesproken.
Mochten er, na ontvangst van deze factuur, wijzigingen optreden in opdracht van de deelnemer of werkgever dan brengen wij, wegens wijzigingen factuur, 17,50 euro aan administratiekosten in rekening.

Annuleringsvoorwaarden Opleidingen, Zin in je werk traject en Persoonlijk Traject
Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
Na inschrijving aan een opleiding of traject zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
De annuleringsregeling is als volgt:
Bij annuleren bij  acht weken of meer voor aanvang van een opleiding of traject brengen wij 10% van de overeengekomen prijs in rekening.
Bij annuleren tussen acht en vier weken voor aanvang brengen wij de 20% van de prijs in rekening.
Bij annuleren tussen vier en twee weken voor aanvang brengen wij 30% van de prijs in rekening.
Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang brengen bij 50% van de overeengekomen prijs in rekening.
Bij tussentijdse beëindiging 50% van de overeengekomen prijs (als opstartkosten) plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of je aanwezig was bij deze bijeenkomst(en).

Annuleringsvoorwaarden Bezinningstochten
Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:
• Bij annuleren tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling (20% van de reissom met een minimum van €35,-)
• Bij annuleren tussen de 56e en 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom
• Bij annuleren tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
• Bij annuleren tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
• Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
• Bij annuleren binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

ITIP is gemachtigd zonder enige reden potentiële deelnemers te weigeren voor enige activiteit, opleiding of reis.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine