financiële ondersteuning


Termijnbetaling/verdeling van betaling

Het is mogelijk om de kosten voor een opleiding in termijnen te betalen. De betalingen moeten vallen binnen de looptijd van de opleiding. Het is ook mogelijk een deel van de kosten particulier en een deel zakelijk (door je werkgever) te laten betalen. Op het inschrijfformulier kun je aangeven hoe je dit wilt afspreken. Mocht je wijzigingen doorgeven, nadat je al een factuur van ons hebt ontvangen, dan rekenen we 17,50 euro aan administratiekosten.

Betalingsregeling/korting

Indien je financiële draagkracht onvoldoende is om aan een opleiding deel te nemen, is het in sommige gevallen mogelijk een kortingsregeling te treffen. Je neemt dan contact op met Annemieke Ros opleiding@itip.nl. Zij kijkt met je naar je financiële situatie en wat er mogelijk is. 

Vaak ook zijn werkgevers bereid om (een deel van) de kosten van een opleiding op zich te nemen.

Belastingdienst

ZZP’ers kunnen studiekosten opvoeren als bedrijfskosten. Dit is het geval wanneer je een opleiding volgt/bijscholing volgt om je vakkennis op peil te houden. Op de site van de Belastingdienst vind je meer informatie over de voorwaarden.

 

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine