financiële ondersteuning


Termijnbetaling/verdeling van betaling

Het is mogelijk om de kosten voor een opleiding in termijnen te betalen. Je kunt op het inschrijfformulier aangeven in hoeveel termijnen je wilt betalen. De betalingen moeten vallen binnen de looptijd van de opleiding. Het is ook mogelijk een deel van de kosten particulier en een deel zakelijk (door je werkgever) te laten betalen. Op het inschrijfformulier kun je aangeven hoe je dit wilt afspreken.

Betalingsregeling/korting

Indien je financiële draagkracht onvoldoende is om aan een opleiding deel te nemen, is het in sommige gevallen mogelijk een kortingsregeling te treffen. Je neemt dan contact op met Nanske Kuiken (hoofd bedrijfsvoering) kantoor@itip.nl. Zij kijkt met je naar je financiële situatie en wat er mogelijk is. Ook kun je een beroep doen op de stichting Ruimhartig. Zij stimuleren zelfontwikkeling en –ontplooiing.

Vaak ook zijn werkgevers bereid om (een deel van) de kosten van een opleiding op zich te nemen.

Belastingdienst

Tot 2020 is het voor particulieren mogelijk om studiekosten af te trekken van de belastingdienst. ZZP’ers kunnen te allen tijde de studiekosten opvoeren als bedrijfskosten. Informeer bij je belastingadviseur over de mogelijkheden. Mogelijk kun je de opleidingskosten, studieboeken en supervisie aftrekken van de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de voorwaarden.

 

Werken bij de overheid

Voor medewerkers bij de overheid die ouder zijn dan 45 jaar bestaat de subsidieregeling ontwikkeladvies. Deze regeling stimuleert het ontwikkelen van het potentieel van medewerkers van bijvoorbeeld mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Je dient zelf de regeling binnen je organisatie aan te kaarten.

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon 0575 - 510 850
e-mail info@itip.nl

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine