Instrument voor hulp


De ITIP coach Opleiding

Een professionele leerweg voor coaches, trainers en therapeuten.

Instrument voor hulp is een tweejarige post HBO-opleiding, waarbij het eerste jaar is geaccrediteerd als registeropleiding bij het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). Het is een verdiepende en professionele leerweg voor coaches, trainers, begeleiders en therapeuten. Het eerste jaar is gericht op coaching, het tweede jaar is een verdieping op het eerste jaar en tevens gericht op het begeleiden van groepen. Aan het einde van het tweede jaar krijg je een ITIP coach certificaat. Je schrijft je in per jaar.

Begeleiden vanuit bezieling en vertrouwen

In het werken met mensen wil je het beste geven wat je in je hebt. Het directe contact met de ander is de meest essentiële sleutel in het begeleiden van mensen. Heb je het verlangen om vanuit persoonlijke bezieling en vertrouwen te leren werken met mensen, dan is de ITIP coach Opleiding iets voor jou. Leren inspelen op wat zich aandient, vraagt dat je stevig geworteld bent in jezelf en tegelijk ontvankelijk bent voor de ervaring in het moment. Jouw aanwezigheid in het begeleidingsproces is de basis van waaruit je doeltreffend en met mededogen kunt werken met mensen. Daarnaast gebruik je verschillende methoden die je integraal leert toepassen, waarbij energetisch lichaamswerk, dromen, mindfulness en systemisch werk centraal staan.


In deze opleiding leer je hoe jij zelf het belangrijkste instrument bent voor hulp.
Aan de hand van vier aandachtsgebieden ontwikkel je de kracht en diepte van je persoonlijke instrumentschap:

 • Bewuste aanwezigheid

Bewuste aanwezigheid begint met zelfkennis. Je verdiept je persoonlijke proces en krijgt zicht op jouw eigenheid en valkuilen als coach. Door wie jij van nature bent in contact te brengen, bied je ruimte aan de ander om ook zichzelf te zijn en zich toe te vertrouwen.

 • Professionele deskundigheid

Je doet kennis op over lichaamswerk, dromenonderzoek, archetypen, mindfulness, opstellingenwerk en groepsdynamica. Je ontwikkelt vaardigheden als contact maken, intuïtie volgen en constructief feedback geven. Theorie en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af.

 • Toepassing in je werk

Je krijgt tal van inspirerende werkvormen aangereikt die je leert toepassen in het begeleiden van individuen, teams en organisaties. Je leert hoe je een coachingssessie effectief kunt opbouwen. Je krijgt regelmatig feedback en er wordt veel geoefend.

 • Innerlijk weten

Je leert je zielskracht kennen en vorm te geven. Dat voedt de bron van jouw persoonlijke instrumentschap en vergroot je vertrouwen om ook anderen in contact te brengen met deze diepere essentiële laag.


Wat biedt deze opleiding?

 • Diepgaand inzicht in jouw natuurlijke werking als coach en jouw instrumentschap;
 • Kennis en vaardigheden in energetisch lichaamswerk, werken met beelden en dromen, mindfulness en systemisch bewustzijn;
 • Veel verschillende werkvormen in het begeleiden van individuen en groepen;
 • Het vermogen om te vertrouwen op je intuïtie en contact te houden, ook in moeilijke situaties;
 • Een CPION erkend post-HBO diploma.

Bij Instrument voor hulp heb ik verschillende mooie methoden geleerd om mensen te coachen. Om deze vervolgens ook weer durven los te laten, zodat niet de methode het uitgangspunt is, maar ikzelf. Ik leer te vertrouwen op mijn eigen intuïtie en impulsen.
Inge Ribbert


Praktische informatie

 • Begeleiding en intervisie: een opleidingsgroep bestaat uit maximaal 16 deelnemers en wordt begeleid door een seniorbegeleider. Tussen de blokken door krijg je begeleiding van een supervisor en kom je samen met je intervisiegroep.
 • Studielast: het totaal aantal studiebelastingsuren voor het eerste jaar bedraagt 315 uur, waarvan 126 contacturen.
 • Toepassing in je werk: vaststaand onderdeel van de opleiding is dat je een aantal coachingsgesprekken toepast in je werksituatie. De intervisiegroep en de supervisiegesprekken zijn ondersteunend hierin.
Startdatum


Aanvragen informatie map Instrument voor hulp
Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine