Instrument voor hulp


Een professionele leerweg voor coaches, trainers en therapeuten

Instrument voor hulp is een tweejarige post HBO-opleiding, waarbij het eerste jaar is geaccrediteerd als registeropleiding bij het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). Het is een verdiepende en professionele leerweg voor coaches, trainers, begeleiders en therapeuten. Het eerste jaar is gericht op coaching, het tweede jaar is een verdieping op het eerste jaar en tevens gericht op het begeleiden van groepen. Aan het einde van het tweede jaar krijg je een ITIP coach certificaat. Je schrijft je in per jaar.

Begeleiden vanuit bezieling en vertrouwen

In het werken met mensen wil je het beste geven wat je in je hebt. Het directe contact met de ander is de meest essentiële sleutel in het begeleiden van mensen. Heb je het verlangen om vanuit persoonlijke bezieling en vertrouwen te leren werken met mensen, dan is de ITIP coach Opleiding iets voor jou. Leren inspelen op wat zich aandient, vraagt dat je stevig geworteld bent in jezelf en tegelijk ontvankelijk bent voor de ervaring in het moment. Jouw aanwezigheid in het begeleidingsproces is de basis van waaruit je doeltreffend en met mededogen kunt werken met mensen. Daarnaast gebruik je verschillende methoden die je integraal leert toepassen, waarbij energetisch lichaamswerk, dromen, mindfulness en systemisch werk centraal staan.

In deze opleiding leer je hoe jij zelf het belangrijkste instrument bent voor hulp.
Aan de hand van vier aandachtsgebieden ontwikkel je de kracht en diepte van je persoonlijke instrumentschap:

 • Bewuste aanwezigheid
  Bewuste aanwezigheid begint met zelfkennis. Je verdiept je persoonlijke proces en krijgt zicht op jouw eigenheid en valkuilen als coach. Door wie jij van nature bent in contact te brengen, bied je ruimte aan de ander om ook zichzelf te zijn en zich toe te vertrouwen.
 • Professionele deskundigheid
  Je doet kennis op over lichaamswerk, dromenonderzoek, archetypen, mindfulness, opstellingenwerk en groepsdynamica. Je ontwikkelt vaardigheden als contact maken, intuïtie volgen en constructief feedback geven. Theorie en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af.
 • Toepassing in je werk
  Je krijgt tal van inspirerende werkvormen aangereikt die je leert toepassen in het begeleiden van individuen, teams en organisaties. Je leert hoe je een coachingssessie effectief kunt opbouwen. Je krijgt regelmatig feedback en er wordt veel geoefend.
 • Innerlijk weten
  Je leert je zielskracht kennen en vorm te geven. Dat voedt de bron van jouw persoonlijke instrumentschap en vergroot je vertrouwen om ook anderen in contact te brengen met deze diepere essentiële laag.

Wat biedt deze opleiding?

 • Diepgaand inzicht in jouw natuurlijke werking als coach en jouw instrumentschap;
 • Kennis en vaardigheden in energetisch lichaamswerk, werken met beelden en dromen, mindfulness en systemisch bewustzijn;
 • Veel verschillende werkvormen in het begeleiden van individuen en groepen;
 • Het vermogen om te vertrouwen op je intuïtie en contact te houden, ook in moeilijke situaties;
 • Een CPION erkend post-HBO diploma.

Praktische informatie

 • Begeleiding en intervisie: Een opleidingsgroep bestaat uit maximaal 14 deelnemers en wordt begeleid door een seniorbegeleider. Tussen de blokken door krijg je begeleiding van een supervisor en kom je samen met je intervisiegroep.
 • Studielast: het totaal aantal studiebelastingsuren voor het eerste jaar bedraagt 315 uur, waarvan 126 contacturen.
 • Toepassing in je werk: vaststaand onderdeel van de opleiding is dat je een aantal coachingsgesprekken toepast in je werksituatie. De intervisiegroep en de supervisiegesprekken zijn ondersteunend hierin.

‘In aanleg ben ik vrij mentaal ingesteld, maar ik durf na het volgen van Instrument voor hulp ook mijn gevoel en intuïtie in te zetten. Soms sta ik zelf verbaasd van de werking die ik dan heb. Mijn feedback is preciezer en concreter; mensen kunnen er meer mee.’ Lees meer.
– Willem van de Vegte, deelnemer


Direct inschrijven


Aanvragen informatie map Instrument voor hulp