De ITIP Opleiding


Leren leven vanuit bezieling en vertrouwen

Ieder mens heeft meer potentie dan hij geneigd is waar te maken. Je voelt dat er meer in je zit, een verlangen naar verdieping en vervulling. Je wilt richting en betekenis geven aan je leven. Herken je dit verlangen en besef je dat je daar hulp bij kunt gebruiken, dan is de ITIP Opleiding iets voor jou.

Wie je ten diepste bent

De ITIP Opleiding is al ruim dertig jaar onze kernactiviteit. Het biedt een totale leerweg, gericht op persoonlijke ontwikkeling en toegepaste spiritualiteit. De opleiding inspireert en is een transformerende ervaring. Je leert met tegenslagen omgaan, een open blik houden en met compassie aangaan wat er speelt. Binnen de veilige omgeving die wij creëren ontwikkel je zelfkennis, daadkracht en vertrouwen om keuzes te maken die aansluiten bij wie jij ten diepste bent.

Wat leer je in de ITIP Opleiding?

De opleiding rust op vier pijlers: zelfinzicht, kennis en vaardigheden, toepassing in je dagelijks bestaan en spiritualiteit. Het ontwikkelen van deze vier pijlers voedt de essentie, jouw ziel.

  • Zelfinzicht Je krijgt inzicht in je eigen functioneren en dat van anderen. We kijken naar je persoonlijke ontwikkeling vanuit jouw biografie en thematiek. Ieder mens is uniek en gaat een eigen weg: alleen jij kunt een persoonlijk antwoord geven op wat het leven je aanreikt.
  • Kennis en vaardigheden  Je doet (psychologische) kennis op en ontwikkelt vaardigheden als: contact maken en houden, non-verbale signalen herkennen, conflicten aangaan, onthechten, vertrouwen op intuïtie en je gevoelens uitdrukken.
  • Toepassing in je dagelijks leven Inzichten en ervaringen worden steeds vertaald naar je eigen leefwereld en de betekenis die je kunt hebben in je werk, relatie, familie en gezin.
  • Spiritualiteit zien wij als het bewustzijn dat je als mens deel uitmaakt van een groter geheel en dat jij daarin een eigen plek inneemt. We leren je vanuit wie je in essentie bent invulling te geven aan je leven. Je leert je zielskracht, je innerlijk weten, kennen. Zo word je een vrijer mens.

Werkvormen

We werken met een diversiteit aan vormen die recht doet aan de mens als geheel, van lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af. Lichaamswerk, het werken met dromen, het maken van opstellingen, visualisaties en tal van andere werkvormen worden daarbij ingezet. Via meditatie en stilte brengen we je in contact met het gebied in je leven waar de woorden ophouden en het mysterie begint. Wij putten regelmatig uit de grote Bronboeken van de verschillende wijsheidstradities.

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt drie jaar, werkelijke ontwikkeling vraagt tijd en ruimte. Iedere opleidingsgroep bestaat uit maximaal 24 deelnemers. De blokken vinden plaats in deze vaste groep en worden begeleid door een seniorbegeleider en een co-begeleider, je vaste aanspreekpunt gedurende het jaar. In het tweede en derde jaar kom je tussen de blokken door samen in intervisiegroepen.

Wij kiezen er bewust voor dat onze opleidingsblokken inclusief overnachtingen zijn. Het geeft rust en de ruimte die nodig is voor vertraging, aandacht en verdieping.

We verblijven op een zeer verzorgde locatie te midden van prachtige natuur.

Wil je graag een intake/informatie afspraak om samen met een begeleider te kijken of dit een passende opleiding voor je is? Of zou je een van onze oud-deelnemers willen spreken over hoe zij de opleiding hebben ervaren? Mail ons of bel ons kantoor voor een afspraak op 0575 – 510 850.

De opleiding heb ik ervaren als thuiskomen en op weg zijn tegelijk. Alles is al in je, maar de lagen van ‘schone schijn’ staan vaak in de weg om dat te kunnen doen wat je ten diepste bent en kan betekenen. De begeleiders op het ITIP hebben mij geholpen om deze lagen liefdevol, precies en waar nodig daadkrachtig af te leggen. Niks softs aan, wel waarachtig.
Mariette Visser

Angst en tegenslag kan ik nu beter zien voor wat ze zijn, en ze lossen makkelijker op omdat ik me er minder aan hecht.  Het is het grootste cadeau dat ik mijzelf ooit gegeven heb!
Inge Besaris

Vanaf dag één is er echt verbinding voelbaar. Persoonlijk, oprecht, enorm betrokken, vasthoudend, en scherp.
Minke Flach

 


Startdatum


Aanvragen informatie map De ITIP Opleiding
Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon 0575 - 510 850
e-mail info@itip.nl

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine