Royal HaskoningDHV: “Intermenselijke competenties zijn cruciaal voor onze bèta-mensen.”Ard Verweij begon zijn loopbaan als constructeur bij Royal Haskoning. Hij ontwikkelde zich daarna als projectleider, vervulde verschillende leidinggevende functies en maakte de fusie met DHV mee. Inmiddels is hij directeur van de Business Unit Mobiliteit en Infrastructuur Nederland van Royal HaskoningDHV. Hij vertelt over de waarde van de samenwerking met ITIP.

Tijd voor verbinding

‘In 2015 hadden we in onze adviesgroep in Nijmegen de behoefte om eens met elkaar stil te staan, omdat een deel van de mensen bij opdrachtgevers gedetacheerd was en een ander deel hier op kantoor werkte en er weinig contact was. Daarnaast waren er ook een aantal mensen weg gegaan. De vraag was toen: ‘wat bindt ons?’. Op basis van een eerdere ervaringen met het ITIP hebben we hen gevraagd om ons hierin te begeleiden.’

Verrassende offertefase

‘In de kennismaking met Ellen van Damme en Marcel Favier konden we als managementteam direct ervaren hoe het ITIP werkt. Ze zochten het echte contact en spiegelden ons wat hen opviel, open en waarachtig, zonder iets achter te houden. Het was bijzonder hoe de connectie werd gemaakt, het raakte echt. Waar anderen in de offertefase hun traject aan je verkopen zet je met het ITIP meteen al stappen en krijg je er ook nog even een offerte bij.’

Samen op reis

‘We zijn toen onder begeleiding van Ellen en Marcel aan de slag gegaan met de vraag wat ons bindt met alle adviseurs in vier groepen. Ellen en Marcel wisten in korte tijd een veilige sfeer te creëren waardoor alles op tafel kon komen. Ze reiken hun feedback zuiver en liefdevol aan, soms best confronterend, maar altijd zonder oordeel. Dat zijn gewoon kippenvel-momenten.’ Stralend: ‘En dan is het heel mooi om te zien hoe over het algemeen bèta-opgeleide mensen, ieder op een eigen manier, meegaan in die reis. Dat werkt heel verbindend.’

Een tweede ervaring

‘Vlak na dit traject werd ik hoofd van een adviesgroep in Amersfoort. Veel van de mensen waren al langere tijd alleen of slechts met een paar collega’s gedetacheerd bij grote opdrachtgevers en de binding met Royal HaskoningDHV was minimaal. De groep had ook op financieel gebied geleden en er waren wat wisselingen van management geweest. Voorheen was het echt een club die uitblonk in verschillende expertises en dat mocht weer meer zichtbaar worden. Die groep verdiende het echt om met elkaar aan de slag te gaan.’

Wat bezielt ons?

‘Ellen heeft toen samen met Bertram Lammers dit traject begeleid. Er was een gezamenlijke introductie met alle 80 adviseurs waarin ik als nieuwkomer en leider de aftrap moest doen. Ik vond dat best wel spannend, maar Bertram en Ellen hadden gezegd: ‘Ard, je staat er niet alleen voor, wij zijn erbij.’ Zij zorgden voor de bedding waarin ik kon vertellen over mijn eigen bezieling. Het was fantastisch om dat in zo’n veilige setting te mogen doen. Ik voelde de energie in mezelf toenemen en ik merkte dat er bij de groep echt wat gebeurde. Het ITIP geeft het zo vorm dat iedereen kan aanhaken en er ook voor zichzelf iets uithaalt. Dat zelfs mensen die nooit wat zeggen opeens echt rake dingen zeggen! De collega’s praten nog steeds heel positief over die dagen.’

Een investering die doorwerkt

‘Het hele traject leek aan de voorkant best een hele tijdsinvestering, met interviews van 30 mensen vooraf, een introductie, 4 keer een hele dag met 20 mensen op een aparte locatie en nog een terugkomdag. Maar als je dan ziet wat het teweeg brengt, dan herken je ook de waarde ervan. We hebben elkaar als mens ontmoet, met ieder zijn eigen kwetsbaarheid. Beelden van elkaar zijn bijgesteld, dat schept een band. En de een gaat daarna zelf aan de slag met thema’s als waarachtigheid en mededogen. Anderen zijn er niet zo actief mee bezig, maar als het begrip dan weer valt, weten ze wel weer waar het over gaat. Je hebt na dit traject een echt andere basis met elkaar, je zet samen een richting in. De samenstelling van (project)teams vindt bijvoorbeeld niet meer plaats op basis van anciënniteit maar op basis van ‘best for project’ en de hiervoor benodigde competenties. Door dit in een open sfeer te bespreken voelen mensen zich niet afgewezen maar juist gezien in hun kwaliteiten. Het gaat erom dat mensen goed op hun plek zitten.’

Positieve uitwerking naar klanten en partners

‘We zien dat onze publieke opdrachtgevers steeds grotere opdrachten bij ons neerleggen. In onze kwaliteitsplannen bij aanbestedingen gaat veel aandacht naar de samenwerking met de klant en onze partners. Van onze projectmanagers verwachten we daarom meer intermenselijke competenties dan alleen technische. Uiteindelijk is techniek een randvoorwaarde die op orde moet zijn, maar of het echt lukt met je stakeholders ligt op andere vlakken. Zoals het uitspreken van verwachtingen naar elkaar, vaststellen van doelen, het beleggen van verantwoordelijkheden, zorgen dat je aan beide kanten de mensen met de juiste kwaliteiten selecteert en dat je de issues die onder tafel spelen naar boven haalt en bespreekt. Door ons traject met het ITIP nemen we deze zaken veel makkelijker mee in ons contact met klanten. Samen met onze klanten en partners zetten we ook daar weer een next-step. En dat helpt ons allen bij de grote transities waar we voor staan: energie, woningbouw, mobiliteit, klimaat. Al die ambities raken en beïnvloeden elkaar. Dat vraagt enerzijds om een geïntegreerde aanpak met technologische oplossingen en met digitale tools. En anderzijds juist ook mensen die in staat zijn om oprecht in gesprek te gaan met de ander en verbinding te maken, gebruikmakend van ‘soft skills’.’

Meer vertrouwen

‘Onlangs heb ik tijdens de Infra5daagse met 80 vakgenoten die werkzaam zijn op het gebied van fysieke leefomgeving ervaren dat ik, mede door wat ik in de trajecten met ITIP heb geleerd, makkelijker kan laten leiden en erop vertrouw dat we samen een uitweg vinden voor de vraagstukken die voor ons liggen wanneer we onszelf openstellen voor elkaar.’

Royal HaskoningDHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau, dat in 2012 is ontstaan door een fusie van de ingenieursbureaus Royal Haskoning en DHV.

Auteur artikel: Ingrid van Dijk
E-mail adres wordt niet zichtbaar bij je reactie

Inschrijven blog

Het ITIP is aangesloten bij CRKBO, alle opleidingen zijn btw-vrij.

De opleidingen van het ITIP voldoen aan de eisen van het NRTO keurmerk.

ITIP is initiatiefnemer van bezinningstochten.nl

ITIP school voor leven en werk
Marspoortstraat 16
7201 JC Zutphen
telefoon: 0575 - 510 850
e-mail: info@itip.nl
KvK: 11 03 32 79
NL75 TRIO 0379 6845 27

Openingstijden
maandag - donderdag 09.00 - 16.00
vrijdag 09.00 - 13.00

Ontvang jaarlijks het gratis ITIP Magazine